Motmans, drs. C. (Lotte)

GZ Psycholoog, cognitief gedragstherapeut

Lotte is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, registerpsycholoog Arbeid & Organisatie en geregistreerd tot Cognitief Gedragstherapeut. Verder is zij geschoold in EMDR en mindfulness.

Naast haar jarenlange ervaring op het gebied van Arbeid, Organisatie en Gezondheid, heeft Lotte veel ervaring in het werken als psycholoog in de SGGZ. Voor haar carrière als psycholoog heeft zij tien jaar gewerkt als diëtist in het ziekenhuis.

Binnen Ascender werkt Lotte als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Lotte heeft veel kennis en ervaring in het begeleiden van mensen met diverse lichamelijke- en psychische klachten, re-integratietrajecten en diagnostiek. Kenmerkend aan Lotte haar manier van werken is haar doelgerichtheid, positiviteit, empathisch confronteren en werken op het niveau van gedachten, gevoel en gedrag. Dit met een rustige en accepterende houding naar de cliënt.

“Ik vind het belangrijk een open en veilige sfeer en omgeving te creëren, waarin ik samen met de cliënt kan komen tot de kern van de problematiek en de hulpvraag hierbij. Ik wil hierbij met de cliënt werken aan zijn/haar persoonlijke factoren die van negatieve en/of positieve invloed zijn op de problematiek en de oplossing. Met daarbij oog voor de context waarin cliënt zich bevindt.”

Werkzaam op locatie: Zeist

NIP register-psycholoog

Functie:
Terug