VerzekerdVitaal EAP

All-in mentale- en work/life ontzorging

VerzekerdVitaal Employee Assistance Programma (EAP). All-in pakket voor anonieme mentale- en werk/leven-ontzorging voor werknemers of verzekerden, Door middel van het Call-Click-Contact-concept met een abonnementsconstructie. Hulp is altijd binnen handbereik. Laagdrempelig, anoniem en indien gewenst 24/7 beschikbaar. Maatwerkprogramma inclusief advies voor organisaties. In lijn met de organisatiedoelstellingen. Het programma is gericht op duurzame vitaliteit en inzetbaarheid, verbeterd functioneren en/of grip op verzuim. Desgewenst inclusief telefonisch juridisch, financieel, work/life support en eventuele trainingen, ROI berekeningen, SLA-afspraken en advies op het gebied van Arbeid- en Gezondheid.

Vaste onderdelen van elk programma zijn

  • Laagdrempelig
  • Anoniem
  • Mogelijk 24/7 bereikbaar
  • Begeleiding en Advies
  • Gekwalificeerde psychologen

Bekijk ons productoverzicht  

Vertrouwelijk

Het EAP is een vertrouwelijke service (indien gewenst zelfs anoniem) en wordt door de organisatie aan de medewerkers zonder kosten aangeboden.

24/7 bereikbaar

Het EAP is 24/7 365 dagen toegankelijk via telefoon of per mail. Tijdens het contact met het EAP wordt u gevraagd naar enkele gegevens over uzelf, zodat we de beste hulp voor u kunnen vinden. U wordt hierbij doorverwezen naar de juiste persoon of hulpdienst. In sommige gevallen volstaat telefonische hulp, in andere gevallen is het beter om een aantal sessies met een van de begeleiders van Ascender te hebben.

Direct contact

De eerste ontmoeting kan vaak al binnen enkele werkdagen plaatsvinden en in dringende gevallen direct. Ook is het mogelijk per E-health hulp te ontvangen. De dienstverlening van Ascender is geïnspireerd op het Quality of Working Life Model van Prof. Dr. Jac van der Klink. De organisatie ontvangt statistische rapporten, waarin geen namen verhuld worden, maar die helpen de kwaliteit van het werken te verbeteren.

All-in mental and work / life unburdening

Tailor-made program and advice for organizations. In line with the organizational objectives. The program is aimed at sustainable vitality employability, improved functioning and / or control over absenteeism. Including one or more products, training, possible SLA agreements and advice in the field of Work and Health.

Vaste onderdelen van elk programma zijn

  • Accessible
  • Anonymous
  • Available 24/7
  • Guidance and Advice
  • Qualified psychologists

Our products  

How does it works?

All-in mental and work / life unburdening
Ascender’s VerzekerdVitaal offers organizations an all-in package for mental and work / life unburdening of employees, by means of the Call-Click-Contact concept. We also offer various workshops, training courses and mediation.
For organizations, the costs of long-term mental absenteeism and reduced employee vitality can be high; think of replacement costs, outplacement, productivity loss, but also wage penalties from the UWV and transition allowances.

Confidential

The EAP is a confidential service (even anonymous if desired) and is offered by the organization to employees free of charge.

Available 24/7

The EAP is accessible 24/7 365 days by phone or email. During contact with the EAP, you will be asked for some information about yourself so that we can find the best help for you. You will be referred to the correct person or emergency service. In some cases telephone assistance is sufficient, in other cases it is better to have a few sessions with one of the Ascender counselors.

Direct contact

The first meeting can often take place within a few working days and in urgent cases immediately. It is also possible to receive help by E-health. Ascender’s services are inspired by the Quality of Working Life Model of Prof. Dr. Jac van der Klink. The organization receives statistical reports, in which no names are concealed, but which help to improve the quality of the work.

Fijn contact, goed gespiegeld, duidelijk en to the point.

Client Ascender – juli 2020

Helpful. Inzicht in 1 uur.

Client Ascender – april 2020

Goede preventieve service aan verzekerden.

Client Ascender – februari 2020

Goede hulp op het juiste moment. Burn out voorkomen.

Client Ascender – januari 2020

Fijn contact, goed gespiegeld, duidelijk en to the point.

Helpful. Inzicht in 1 uur

Goede preventieve service aan verzekerden

Goede hulp op het juiste moment. Burn out voorkomen


bron: Klantenvertellen.nl