VerzekerdVitaal Employee Assistance Programme (EAP) voor werkgevers

All-in mentale- en work/life ontzorging

VerzekerdVitaal Employee Assistance Programma (EAP). All-in pakket voor anonieme mentale- en werk/leven-ontzorging voor werknemers of verzekerden, Door middel van het Call-Click-Contact-concept met een abonnementsconstructie. Hulp is altijd binnen handbereik. Laagdrempelig, anoniem en indien gewenst 24/7 beschikbaar. Maatwerkprogramma inclusief advies voor organisaties. In lijn met de organisatiedoelstellingen. Het programma is gericht op duurzame vitaliteit en inzetbaarheid, verbeterd functioneren en/of grip op verzuim. Desgewenst inclusief telefonisch juridisch, financieel, work/life support en eventuele trainingen, ROI berekeningen, SLA-afspraken en advies op het gebied van Arbeid- en Gezondheid.

Vaste onderdelen van elk programma zijn

  • Laagdrempelig
  • Anoniem
  • Mogelijk 24/7 bereikbaar
  • Begeleiding en Advies
  • Gekwalificeerde psychologen

Vertrouwelijk

Het EAP is een vertrouwelijke service (indien gewenst zelfs anoniem) en wordt door de organisatie aan de medewerkers zonder kosten aangeboden.

Direct contact

De eerste ontmoeting kan vaak al binnen enkele werkdagen plaatsvinden en in dringende gevallen direct. Ook is het mogelijk per E-health hulp te ontvangen. De dienstverlening van Ascender is geïnspireerd op het Quality of Werk als Waarde model van Prof. Dr. Jac van der Klink. De organisatie ontvangt statistische rapporten, waarin geen namen verhuld worden, maar die helpen de kwaliteit van het werken te verbeteren.

professionals-business-tjallingii

Meer weten?

Sigrid Tjallingii
EAP specialist

All-in mental and work / life unburdening

Tailor-made program and advice for organizations. In line with the organizational objectives. The program is aimed at sustainable vitality employability, improved functioning and / or control over absenteeism. Including one or more products, training, possible SLA agreements and advice in the field of Work and Health.

Parts of each program are

  • Accessible
  • Anonymous
  • Available 24/7
  • Guidance and Advice
  • Qualified psychologists

How does it work?

All-in mental and work / life unburdening
Ascender’s VerzekerdVitaal offers organizations an all-in package for mental and work / life unburdening of employees, by means of the Call-Click-Contact concept. We also offer various workshops, training courses and mediation.
For organizations, the costs of long-term mental absenteeism and reduced employee vitality can be high; think of replacement costs, outplacement, productivity loss, but also wage penalties from the UWV and transition allowances.

Confidential

The EAP is a confidential service (even anonymous if desired) and is offered by the organization to employees free of charge.

Direct contact

The first meeting can often take place within a few working days and in urgent cases immediately. It is also possible to receive help by E-health. Ascender’s services are inspired by the Quality of Working Life Model of Prof. Dr. Jac van der Klink. The organization receives statistical reports, in which no names are concealed, but which help to improve the quality of the work.

professionals-business-tjallingii

More information

Sigrid Tjallingii
EAP specialist

Fijn contact, goed gespiegeld, duidelijk en to the point.

Cliënt

Helpful. Inzicht in 1 uur.

Cliënt

Goede preventieve service aan verzekerden.

Cliënt

Goede hulp op het juiste moment. Burn out voorkomen.

Cliënt

Fijn contact, goed gespiegeld, duidelijk en to the point.

Helpful. Inzicht in 1 uur

Goede preventieve service aan verzekerden

Goede hulp op het juiste moment. Burn out voorkomen


bron: Klantenvertellen.nl