VerzekerdVitaal Employee Assistance (EAP) voor werknemers 08003277378

24/7 bereikbaar

Afhankelijk van de afspraken met je werkgever is het EAP 24/7 365 dagen toegankelijk via telefoon op 0800-3277378.  Tijdens het contact met het EAP wordt u gevraagd naar enkele gegevens over uzelf, zodat we de beste hulp voor u kunnen vinden. U wordt hierbij doorverwezen naar de juiste persoon. In sommige gevallen volstaat telefonische hulp, in andere gevallen is het beter om een aantal sessies met een van de begeleiders van Ascender te hebben.

Hulp nodig bij een crisis-situatie?

Ascender heeft geen eigen crisisdienst. In geval van crisis neem contact op met (de spoedlijn) van uw huisarts. In geval van (acute) suïcidaliteit wordt u geadviseerd contact op te nemen met (de spoedlijn) van uw huisarts of met 113Online. Ascender streeft naar nauwe samenwerking met de verwijzer en met het (hulpverlenend) netwerk op moment dat dit is geïndiceerd.

Available 24/7

Depending on the agreement made with your employer the EAP is available 24/7/365 on 0800-3277378. When you contact the EAP, you will be asked for some information about yourself so that we can find the best help for you. You will be referred to the correct person. In some cases telephone assistance is sufficient, in other cases it is better to have a few sessions with one of the Ascender counselors.

Need help in a crisis situation?

Ascender does not have its own crisis service. In the event of a crisis, contact your general practitioner (emergency line). In the event of (acute) suicidality, you are advised to contact your general practitioner’s emergency line or 113Online. Ascender strives for close cooperation with the referrer and (helpful) network when this is indicated.

Fijn contact, goed gespiegeld, duidelijk en to the point.

Client Ascender – juli 2020

Helpful. Inzicht in 1 uur.

Client Ascender – april 2020

Goede preventieve service aan verzekerden.

Client Ascender – februari 2020

Goede hulp op het juiste moment. Burn out voorkomen.

Client Ascender – januari 2020

Fijn contact, goed gespiegeld, duidelijk en to the point.

Helpful. Inzicht in 1 uur

Goede preventieve service aan verzekerden

Goede hulp op het juiste moment. Burn out voorkomen


bron: Klantenvertellen.nl