A&G modules en volledig A&G curriculum

Wat doet een A&G psycholoog?

Marieke den Ouden, registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen): “Een A&G-psycholoog heeft èn kennis van individuele processen èn kennis van de arbeidscontext”, zegt Den Ouden. “A&O-psychologen zijn geschoold in organisatiekennis en -verandering en gezondheidszorgpsychologen in persoonlijke diagnostiek en verandering. Maar de A&G-psycholoog heeft beide in huis. Zij/hij kan medewerkers begeleiden, maar ook adviseren over het versterken van de vitaliteit of het omlaag brengen van het verzuim.”

Innovatie, kennis delen en talentontwikkeling. Van eigen en externe psychologen.
De A&G Campus is het opleidingsinstituut voor (toekomstige) Arbeid & Gezondheid-psychologen. Niet alleen een geaccrediteerd instituut met innovatieve cursussen, maar ook een levendige community voor A&G-psychologen.

Hoe word ik A&G psycholoog?

Via de A&G Campus van Ascender. Geaccrediteerde unieke en innovatieve cursussen op het gebied van arbeids- en gezondheidspsychologie.

De training was heel inspirerend en verhelderend. Het was heel waardevol om samen te kunnen oefenen met het model’ – Welzijn in de werkcontext met Organisatie Rol Analyse cursus november 2020

Willy Bultsma

Klinisch

Positieve Psychologie

Deze tweedaagse cursus is gericht op het leren werken met sterke kanten en psychologisch kapitaal (PsyCap).

Burn-out - diagnostiek en behandeling

Accreditatiepunten: Geaccrediteerd voor 7 punten, verdeeld over A&G klinische kennis (4) en A&G klinische vaardigheden (3). Datum: Najaar 2021 Plaats: Utrecht, Hoofdkantoor Ascender Tijd: 09:30

Arbeid en organisatie

A&G Fundamentals

Een modulaire cursus bestaand uit diverse bouwstenen voor het functioneren als A&G psycholoog.

Psycholoog als adviseur

In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende perspectieven en vaardigheden van de psycholoog-adviseur.
Leergang Psychodrama Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Psychodrama

Psychodrama is een effectieve en speelse manier om situaties waarin iemand vastloopt te onderzoeken en om met nieuw gedrag te oefenen.

Welzijn in de werkcontext

In deze tweedaagse training zullen we systeem-psychodynamisch werken en staat het Organisatie- Rol-Analyse model (ORA) centraal.
Sociale Zekerheidswetgeving

Sociale zekerheidswetgeving

De cursus 'Sociale zekerheidswetgeving' is de eerste dag van onze modulaire cursus 'A&G fundamentals'- welke allen los te volgen zijn.

Intervisie & supervisie

product-carrierequest Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Persoonlijke supervisie

De supervisie is vraaggestuurd en vindt individueel (op aanvraag in kleine groepen) plaats.
Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Intervisie

Tijdens de intervisie wordt er groepsgewijs op systematische wijze gereflecteerd op praktijkvoorbeelden