Keulaerds, drs. S. (Susanne)

Directeur, MedischVitaal

Ruim twintig jaar is Susanne werkzaam in de gezondheidszorg. De zorgsector is een branche met maatschappelijke waarde, een waarde die zij belangrijk vindt. Susanne haar interesse in de zorg is lang geleden ontstaan tijdens haar opleiding tot OK-assistente. In die periode heeft zij de ziekenhuiswereld leren kennen op operationeel niveau. Nog steeds heeft zij profijt van die kennismaking met het ziekenhuis in die operationele setting. In haar vervolgstudie Gezondheidswetenschappen, studierichting Beleid en Management Gezondheid aan de Erasmusuniversiteit en haar daaropvolgende carriere in ziekenhuizen als oa. directiesecretaris, lijn- en locatiemanager ten tijde van fusies en reorganisaties heeft er toe geleid dat Susanne de (bestuurlijke) verhoudingen en de (daarbijhorende) spanningen herkent, die toebehoren aan een professionele bureaucratie in een ziekenhuis. Zij is meer dan bekend met de cultuur en organisatiestructuur van de ziekenhuiswereld in relatie tot vakgroepen en de individuele zorg professionals.

Huidige ontwikkelingen in de zorg zoals werklast, personeelstekort en uitval als gevolg van ziekte/burn-out, vragen om aandacht en een omslag in de gehele sector. Meer dan ooit is het voor (het bestuurbaar houden van) de zorgsector van belang dat naar de duurzame inzetbaarheid van de zorgprofessional wordt gekeken. In continue dialoog gaan met elkaar, als organisatie en zorgprofessional, over duurzame inzetbaarheid is hierbij essentieel.

De whitepaper van MedischVitaal met als titel “beter werken beter maken in de zorg” gaat hier over.

Bent u nieuwsgierig en wilt u onze whitepaper hierover ontvangen. Mail dan naar utrecht@ascender.nl.

Terug