Klein Essink, drs. R.L.L. (Romy)

Onderzoekspsycholoog en business development manager

Voor Birdview voert zij psychologisch onderzoek uit preventief of curatief binnen re-integratie. Tevens houdt zij zich in haar rol als Business Development Manager bezig met productontwikkeling evenals het ontwikkelen van klantcontacten om de groeiambities van BirdView te realiseren. Doordat zij binnen BirdView ook werkzaam is als psycholoog, heeft zij een goed beeld over wat er leeft bij zowel de cliënt, de bedrijfs/verzekeringsarts als de werkgever.

Heldere, gerichte en persoonlijke diagnostiek is volgens Romy van groot belang. Deze combinatie van objectieve meetinstrumenten en het klinisch oog van de psycholoog, biedt namelijk op zuivere en objectieve wijze inzicht in wat er speelt. Het belang om daarbij uit te zoomen naar de context van het individu acht zij groot. Met analytisch en empathisch vermogen en een onafhankelijke, maar betrokken blik onderzoekt zij de problematiek, kwetsbaarheden en sterke kanten van de cliënt en adviseert zowel de opdrachtgever als medewerker om te komen tot een duurzame herstart van het (werkende) leven.

Romy is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting van de klinische psychologie. Ze is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) en volgt post-doctorale scholing, o.a. op het gebied van cognitieve gedragstherapie.

Vanuit mijn expertise als psycholoog begeleid ik met veel passie volwassenen op het gebied van Arbeid & Gezondheid. De werkomgeving heeft de afgelopen decennia een steeds belangrijkere plek in ons leven ingenomen. Het is meer dan de plek waar je een salarisstrookje krijgt. Het is ook de plek waar je uitgedaagd wordt, geïnspireerd en (belangrijke) sociale contacten opdoet.

Gedurende de loopbaan kan je voor uitdagingen komen te staan. Soms zijn/lijken deze uitdagingen te groot om alleen op te lossen en kunnen er klachten ontstaan. Zoals een veeleisende (werk)omgeving, een naar/traumatisch voorval, frictie tussen jou en een leidinggevende of collega(‘s) of mogelijk heb je de neiging om bepaalde taken tot het laatste moment uit te stellen wat voor problemen kan zorgen. Ook kan het zo zijn dat er zich situaties in privé voordoen die een effect hebben op het werkvermogen. Zo zijn werk en privé, mijns inziens, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door het stellen van verdiepende vragen help ik jou bij het verkrijgen van zelfkennis, onderzoeken wij samen jouw kwetsbaarheden en mogelijkheden, om zo tot zelfreflectie en zelfontwikkeling te komen. Met als doel om binnen de begeleiding te komen tot een duurzame herstart van het (werkende) leven.

Ik werk binnen de begeleiding met evicende-based methodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance Commitment Therapy (ACT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), mindfulness en positieve psychologie. Binnen het traject evalueren we regelmatig: zijn we nog op de goede weg of zijn persoonlijke doelen verandert of een andere kant op ontwikkelt.

Functie:
Terug