Klein Essink, drs. R.L.L. (Romy)

Onderzoekspsycholoog en business development manager

Voor Birdview voert zij psychologisch onderzoek uit preventief of curatief binnen re-integratie. Tevens houdt zij zich in haar rol als Business Development Manager bezig met productontwikkeling evenals het ontwikkelen van klantcontacten om de groeiambities van BirdView te realiseren. Doordat zij binnen BirdView ook werkzaam is als psycholoog, heeft zij een goed beeld over wat er leeft bij zowel de cliënt, de bedrijfs/verzekeringsarts als de werkgever.

Heldere, gerichte en persoonlijke diagnostiek is volgens Romy van groot belang. Deze combinatie van objectieve meetinstrumenten en het klinisch oog van de psycholoog, biedt namelijk op zuivere en objectieve wijze inzicht in wat er speelt. Het belang om daarbij uit te zoomen naar de context van het individu acht zij groot. Met analytisch en empathisch vermogen en een onafhankelijke, maar betrokken blik onderzoekt zij de problematiek, kwetsbaarheden en sterke kanten van de cliënt en adviseert zowel de opdrachtgever als medewerker om te komen tot een duurzame herstart van het (werkende) leven.

Romy is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting van de klinische psychologie. Ze is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP) en volgt post-doctorale scholing, o.a. op het gebied van cognitieve gedragstherapie.

Functie:
Terug