Smit, Msc. R.A. (Rosanne)

Business Development Manager en Registerpsycholoog A&G

Samen met Madelon Otto is Rosanne verantwoordelijk voor de commercie binnen Ascender / TELUS Health. Als onderdeel van het managementteam zijn zij betrokken bij het beheer van de ‘key accounts’. Rosanne fungeert voornamelijk als tussenpersoon tussen het commerciële team, de psychologen en het service center, met als doel de dienstverlening aan klanten te optimaliseren en te voldoen aan contractuele vereisten.

Daarnaast treedt Rosanne op als inhoudelijk expert, zowel intern als extern, bij complexe vraagstukken op klant- of organisatieniveau. Vanuit haar commerciële rol is zij tevens verantwoordelijk voor marketing en communicatie.

Rosanne is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als neuropsycholoog. In haar loopbaan maakte zij kennis met het vakgebied arbeid en gezondheid en werd haar interesse in de wisselwerking tussen werk en welzijn gewekt. Sindsdien deed zij door diverse functies in het bedrijfsleven (o.a. arbo en consultancy) ruime ervaring op in dit werkveld. Veelvuldig contact met bedrijfs-/verzekeringsartsen, leidinggevenden en medewerkers gaf haar inzicht in de vele belangen die spelen bij een verzuimproces. In haar communicatie richting cliënt en opdrachtgever weet zij daardoor snel de focus te leggen op het gezamenlijke belang.

Binnen Ascender houdt Rosanne zich vooral bezig met psychodiagnostiek en coaching/begeleiding van individuen. Zij helpt mensen in het boeken van vooruitgang op gebieden die voor hen van waarde zijn. Rosanne maakt gebruik van technieken uit de cognitieve gedrags-, positieve- en oplossingsgerichte therapie.

“Ik begeleid mijn cliënten vanuit de overtuiging dat mensen altijd de mogelijkheid hebben om zichzelf te verbeteren, ongeacht waar zij nu staan. In mijn begeleiding richt ik mij op datgene er al is bereikt, op wat iemand verder nog wil bereiken en hoe dit vorm te geven. Ook kleine stapjes vooruit kunnen in die zin al bijdragen aan een hogere mate van werkplezier en verbeterde kwaliteit van werk.”

A&G psycholoog
Terug