Kazemier, Lies

Lies is na een studie Rechten in Leiden begonnen als strafrechtjurist bij politie en justitie. Op latere leeftijd is zij psychologie gaan studeren aan de Open Universiteit waarbij interesse in afwijkend gedrag van criminelen een drijfveer was.

Inmiddels heeft Lies het Wetboek van Strafrecht ingewisseld voor de DSM en houdt zij zich al weer jarenlang bezig met diagnostiek in het kader van belastbaarheid voor werk. Bij BirdView werkt zij mee aan psychiatrisch en psychisch belastbaarheidsonderzoek.

Met empathisch- en goed luistervermogen tracht Lies een zo volledig mogelijk beeld van cliënt(e) te schetsen tegen de achtergrond van de levensgeschiedenis. Klachten en persoonskenmerken worden in kaart gebracht en geïnterpreteerd met behulp van psychologisch testonderzoek. Naast de beschrijving van mogelijke kwetsbaarheden vindt zij het vooral belangrijk om sterke kanten te benadrukken.

Functie:
Terug