Gols, drs. M.E. (Marileen)

Binnen Ascender richt Marileen zich op individuele begeleiding en training.

‘Ik benader cliënten met een open, invoelende en analytische blik. In mijn begeleiding creëer ik ruimte voor de cliënt om de hulpvraag te exploreren en tot concrete stappen te komen. Op een open en non-directieve wijze tracht ik met verschillende invalshoeken tot inzichten te komen waarmee keuzeruimte ontstaat voor de client. Ik werk vanuit een positieve en oplossingsgerichte benadering met oog voor mogelijkheden.’

Marileen is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in twee richtingen. Namelijk in Arbeids-en Organisatie Psychologie (sociale wetenschappen) en Verandermanagement (bedrijfswetenschappen) waarbinnen zij zich heeft gespecialiseerd in gezondheidsmanagement. Zij volgt op dit moment postdoctorale scholing, o.a. op het gebied van cognitieve gedragstherapie.

In haar loopbaan is Marileen in eerste instantie projectmatig actief geweest in de implementatie van (cultuur)veranderingen binnen verschillende organisaties. Hierna heeft ze haar focus verlegd naar individuele begeleiding o.a. op het gebied van arbeidsre-integratie en loopbaanontwikkeling. Hier heeft ze het werkveld van duurzame inzetbaarheid, verzuim en werkvitaliteit goed leren kennen en veelvuldig samengewerkt met betrokken partijen zoals werkgever en bedrijfsarts. Haar tevens bedrijfskundige achtergrond maakt dat ze de werkcontext altijd meeneemt in haar begeleiding en oog heeft voor de dynamiek die binnen organisaties kan bestaan en het persoonlijk functioneren beïnvloed. Uitgangspunt voor Marileen is het gemeenschappelijk doel te vinden en tot een passende stip op de horizon te komen.

Werklocaties: Utrecht en Amsterdam.

A&O psycholoog
Functie:
Terug