Fluitman, drs. F (Femke)

Bij Ascender richt Femke zich op de begeleiding en coaching van individuele medewerkers die last hebben van psychische klachten en die daardoor dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn van werk. De ander helpen om zich weer mentaal gezond te voelen, weer grip te krijgen, vertrouwen te ervaren en plezier terug te vinden, vormt hierbij het uitgangspunt. Daarnaast houdt zij zich bezig met psychodiagnostiek.

Femke is Registerpsycholoog NIP/arbeid en organisatie en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van werk en gezondheid. Zij is in 1993 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heeft opleidingen gevolgd op het gebied van o.a. cognitieve gedragstherapie, ACT, schematherapie en narratieve gesprektechnieken en vakken op het gebied van sociale psychologie en bedrijfskunde. Daarnaast heeft zij zich verder verdiept in de thema’s rouw & verlies, burn-out en slaap. Haar nieuwsgierigheid naar de verhalen en veerkracht van mensen leidt ertoe dat ze veel leest en zich blijft ontwikkelen en voeden met nieuwe inzichten. In haar manier van werken komen de verschillende methodieken naar voren, waardoor zij snel kan aansluiten bij dat wat past bij de ander. Haar stijl laat zich kenmerken als analytisch, inzichtgevend, stimulerend en oplossingsgericht.

Haar ervaring heeft zij opgedaan in het bedrijfsleven, bij psychologische adviesbureaus en bij een GGZ-instelling, waar zij zich heeft beziggehouden met het uitvoeren van selectie- en ontwikkelassessments, het adviseren van werkgevers bij functionering- en management development vraagstukken en het begeleiden van medewerkers met (werkgerelateerde) psychische klachten. Door een vaak lange samenwerking met diverse werkgevers, heeft zij kennis van organisatieprocessen en is zij bekend met de verschillende sectoren, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, industrie, overheid en de zakelijke dienstverlening.

´In het contact vindt zij het belangrijk om zonder oordeel en met aandacht te luisteren en te ontdekken waar de veerkracht van mensen (verboren) zit. Deze versterken, (nieuwe) inzichten en perspectieven bieden en daarmee iets kunnen betekenen voor de ander, daarrin herkent zij zich bij Ascender, er voor de ander kunnen en mogen zijn als het nodig is´. 

 

NIP register-psycholoog

A&O psycholoog
Functie:
Terug