Hogen Esch, drs. J.M. (Marjan)

A&O en A&G Psycholoog

‘Ik hou van een persoonlijke, gelijkwaardige benadering, waarbij de cliënt centraal staat. Mijn insteek bij persoonlijke begeleiding is om samen te zoeken naar mogelijkheden om beter om te leren gaan met de grillen van het leven en die dingen te doen die echt van waarde zijn’.

Binnen Ascender begeleidt Marjan als psycholoog volwassenen en jongeren bij keuzemomenten in hun loopbaan en levensloop. Afhankelijk van vraag en voorkeur werkt ze met psychologisch (loopbaan)onderzoek, technieken uit de oplossingsgerichte, cognitieve en gedragstherapie en mindfulness.

Marjan is gespecialiseerd in loopbaanvraagstukken en arbeidsgerelateerde problematiek waarbij de wisselwerking tussen de persoon en de organisatie centraal staat. Zij heeft als psycholoog ervaring in zowel profit (commerciële dienstverlening, industrie) als non profit organisaties (gezonheidszorg, onderwijs en overheid).

Marjan studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen als Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Aanvullend studeerde ze in deeltijd Klinische Psychologie. Marjan is Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en Psycholoog NIP Arbeid en Gezondheid.

Werkzaam op locatie: Groningen.

NIP psycholoog

NIP register-psycholoog

A&G psycholoog
A&O psycholoog
Functie:
Terug