Scholl-Westermayer, drs. I.M.J. (Inge)

Registerpsycholoog NIP/A&O

Inge is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen als Arbeid- en Organisatiepsycholoog. Zij is in bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (NIP), geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie, Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Gezondheid en aangesloten bij de Vereniging voor Cognitief Gedragstherapeuten.

Inge heeft geruime tijd gewerkt op het gebied van arbeidsre-integratie, waarbij ze cliënten met psychische en/of lichamelijke klachten heeft ondersteund bij de terugkeer in het arbeidsproces. Door veelvuldig contact met cliënten, werkgevers en bedrijfsartsen heeft zij een duidelijk beeld van de belangen die meespelen in dit proces en weet zij de focus te leggen op het gemeenschappelijk belang.

Bij Ascender richt Inge zich op begeleiding en coaching van individuen en verricht zij psychodiagnostisch onderzoek.

“Ik vind het belangrijk om samen met een cliënt aan de slag te gaan met een hulpvraag in een open en veilige omgeving. Mensen maken in hun leven allerlei gebeurtenissen mee. Deze kunnen positief, minder positief en ook ingrijpend van aard zijn. Ik kijk samen met de cliënt welke mogelijkheden en kwaliteiten iemand bezit om hiermee om te gaan en wat ervoor nodig is om deze eigen mogelijkheden te vergroten. Ik pas hierbij technieken toe vanuit de Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie.”

Werkzaam op locaties: Den Bosch en Arnhem.

NIP psycholoog

A&G psycholoog
A&O psycholoog
Functie:
Terug