Berben, drs. I. (Irene)

Psycholoog NIP

‘Mijn deskundigheid houd ik op peil door jaarlijks deel te nemen aan meerdere nascholingscursussen, aan intervisie- en/of supervisiebijeenkomsten en het verrichten van literatuurstudie met betrekking tot mijn vakgebied’.

Bij Ascender richt Irene zich op het begeleiden en coachen van cliënten. Hierbij maakt ze gebruik van oplossingsgerichte therapie, inzichtgevende gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie en positieve psychologie.

Irene heeft uitgebreide ervaring met cliënten binnen de Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Tevens heeft Irene trainingen en colleges verzorgd, bijgedragen aan cursusontwikkeling en heeft ze gedragswetenschappelijk onderzoek verricht. Dit op verschillende gebieden binnen de psychologie, waaronder de arbeids- en organisatiepsychologie.

Irene behaalde het doctoraal examen psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Al snel kon ze als psycholoog en docent psychologie terecht binnen respectievelijk de geestelijke gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderwijs.

Werkzaam op locatie: Roermond

Functie:
Terug