Werk als Waarde (online) Masterclass op maat

Capability benadering voor duurzame inzetbaarheid

In het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, hebben Prof. dr. Jac van der Klink en anderen het ‘werk als waarde model’  ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. Centraal in het model staat de ‘werk-capability set’, waarbij het gaat om zowel de individuele werknemer, die in staat en gemotiveerd moet zijn om te werken, als om de werkcontext die de mogelijkheden biedt om waardevolle taken uit te voeren. Een elementair uitgangspunt van het Werk als Waarde model is dat werk waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie als de medewerker. De benadering daagt uit om te onderzoeken wat mensen in hun werk belangrijk en waardevol vinden – wat zij willen bereiken in een bepaalde werkcontext – en vooral of zij zowel zelf in staat zijn als door de werkcontext in staat gesteld worden, dit ook te doen. In deze cursus wordt zicht verkregen op dit model en hoe deze benadering helpt om arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid te beschouwen vanuit een value based perspectief. Hiernaast wordt verdieping geboden door middel van oplossingsgerichte gespreksvoeringstechnieken en continuous dialogue, waarmee het ‘capability’-denken u eigen wordt gemaakt.

In deze cursus voor (toekomstige) Arbeid en Gezondheid (A&G) psychologen gaat het om:

  • gericht op belang van Waarden in Werk
  • het voeren van ‘great conversations’ met capability benadering
  • een link met positieve gezondheid en positieve psychologie
  • op zoek naar mogelijkheden binnen de werkcontext
  • gericht op het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties

Heb je nog vragen? Neem contact op met Godert Mollerus van LifeWorks Learning (+316 – 532 760 08, godert.mollerus@lifeworks.com).

Terug