Welzijn in de werkcontext

Met de Organisatie Rol Analyse

Accreditatiepunten: accreditatie is aangevraagd bij het NIP
Datum: Deze cursus zal in voorjaar 2022 herhaald worden
Plaats: Utrecht, Hoofdkantoor Ascender
Tijd: 09:30 – 17:00 uur
Docent: Claudia Ng-A-Tham en Eva Janssen
Aantal bijeenkomsten: 2

In de begeleiding van individuen of teams in de werkcontext heb je als A&G/A&O-professional altijd te maken met organisatiedynamieken die spelen onder de oppervlakte. Hoe kom je er achter wat er speelt en welke invloed dit heeft op medewerkers en teams?

In deze tweedaagse training zullen we systeem-psychodynamisch werken en staat het Organisatie- Rol-Analyse model (ORA) centraal. Met dit reflectiemodel krijg je zicht op de vaak verborgen dynamiek in organisaties en het effect ervan op medewerkers. Binnen elk bedrijf zijn er bewust ontworpen agenda’s, strategische plannen en regels, die de aandacht richten op officieel erkende doelstellingen en waarachter andere (onbewuste) doelen verborgen blijven. Die verborgen doelen zijn meestal emotioneel, ze beïnvloeden op de achtergrond wat er in een bedrijf gebeurt, hoe de mensen die er werken zich voelen en hoe ze hun werk doen. Het heeft vaak te maken met vermijding van angst, spanning, schuldgevoel, twijfel of onzekerheid. Bij toenemende bronnen van spanning en risico’s in organisaties neemt vaak ook de irrationaliteit toe en ontstaat er een onderstroom, die het welzijn van de medewerkers beïnvloedt.
Door in deze cursus samen met andere professionals ervaringen te delen en door te werken met nieuwe theorie en tools, krijg je meer begrip van bewust en onbewust gedrag dat de psychosociale werkomgeving en het welzijn van werknemers beïnvloedt. Na deze 2-daagse ben je in staat te herkennen hoe systeem-psychodynamische factoren een rol kunnen spelen in de problematiek van de coachee, het team of de organisatie.

De cursus wordt gegeven door Claudia Ng-A-Tham, coach en consultant met gedegen ervaring in het begeleiden van leidinggevenden en professionals in de zakelijke en non-profit dienstverlening en Eva Janssen, gecertificeerd Register Psycholoog/Arbeid- en Organisatie (NIP) met ruime ervaring in de begeleiding van professionals.

De cursus wordt gegeven door Claudia Ng-A-Tham, coach en consultant en Eva Janssen, coach en gecertificeerd Register Psycholoog/Arbeid- en Organisatie (NIP), beiden met gedegen ervaring in het begeleiden van leidinggevenden en professionals in de zakelijke en non-profit dienstverlening.

Terug