Webinar: Grensoverschrijdend gedrag

De ArboWet verplicht werkgevers om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Bovendien wil je in het kader van goed werkgeverschap goed voor je mensen zorgen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt.

Recent is er in de media veel te doen geweest over excessen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het webinar richten wij ons niet zozeer op grote heftige gevallen, maar vooral op micro agressie. Zo worden veel voorkomende situaties uit de dagelijkse praktijk behandeld.

Wat leer je tijdens het webinar?

  • Grensoverschrijdend gedrag herkennen, erkennen en aanpakken
  • Je leert wat te doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en adequaat te handelen als het toch voorkomt
  • Je krijgt praktische tips en handvatten

Praktische informatie
Het webinar wordt gegeven door Patricia van Casteren Director Clinical Innovation & Registerpsycholoog NIP A&G.

Dit product staat in de volgende categorieën

| | | Programma: | | | Duur:
Terug