Webinar
Arbeidsconflicten

Wij organiseren een webinar in samenwerking met Capra Advocaten over het belang van een vroegtijdige, multidisciplinaire aanpak bij arbeidsconflicten.

Deze webinar was gericht op leidinggevenden, HR-specialisten, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerden. Tijdens dit webinar zijn we ingegaan op de psychologische en arbeidsrechtelijke aspecten van arbeidsconflicten. Daarbij is aandacht besteed aan het belang van vroegsignalering en de inschakeling van de juiste expertise. Sprekers van Ascender en Capra Advocaten hebben daarvoor enkele handvatten gegeven. Aan de hand van stellingen is er gelegenheid gegeven om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Soms is een conflict op het werk goed: een verschil van mening kan leiden tot nieuwe inzichten. Maar het kan ook zeer vervelende gevolgen hebben, en zelfs uitmonden in een onwerkbare situatie. Als de werknemer zich bovendien ziek meldt, kan dit de situatie verder compliceren en een extra juridische lading geven. In een eerder stadium de juiste deskundigen benaderen kan veel ellende en kosten voorkomen. Voorkomen is dus vaak beter dan genezen!

Praktische informatie

Deze webinar is op aanvraag beschikbaar.

professionals-psycholog-casteren

Patricia van Casteren

A&G, A&O en NIP Psycholoog

Meer weten?

Godert Mollerus
Directeur LifeWorks Learning Benelux
+316 – 532 760 08
godert.mollerus@lifeworks.com

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | | Programma: | | Benadering: |
Terug