VitaliteitsImpuls Vakgroep

Ontwikkelingsworkshop voor vakgroepen (OE) van medisch specialisten

Kan de samenwerking van uw vakgroep sterker? Of heeft de vakgroep behoefte aan meer veerkracht en/of vitaliteit? Dan is VitaliteitsImpuls Vakgroep iets voor u.

Inhoud

De geboden workshops voor vakgroepen van medisch specialisten zijn preventief, oplossingsgericht, positief, toekomstgericht en gericht op versterken van samenwerking, vitaliteit en veerkracht. Ascender MedischVitaal biedt een menukaart, waarbij vakgroepen kunnen kiezen uit verschillende invalshoeken voor een workshop. De workshops zijn o.a. geïnspireerd op de thema’s voortkomend uit het TNS/NIPO onderzoek: ‘’Samenwerking medisch specialisten’ (2014), en zijn opgebouwd uit de jarenlange praktijk van Ascender MedischVitaal. De menukaart bevat verschillende invalshoeken voor de workshop:

Versterken van Samenwerking ‘high performance team’: Leren kennen en benutten van elkaars kwaliteiten, omgaan met verschillen, vergroten van team-effectiviteit. Deelnemers bespreken met elkaar beleving van teamfunctioneren, geven feedback, hebben oog voor team-dynamiek en bespreken verschillen om er beter van te worden.
Versterken van Vitaliteit: Omgaan met stress en spanning, omgaan met hoge werkdruk, balans werk en privé, gezond aan het werk. In deze workshop is aandacht voor thema’s als waarde van werk, oppakken en bespreken van signalen van overbelasting en bijsturen van omgaan met werkdruk.
Oplossingsgericht Communiceren: Positief en effectief communiceren, duidelijkheid geven, elkaar aanspreken, effectiever worden in de werkomgeving. 
Workshop gericht op communicatie, met praktische oefeningen in verschillende communicatie-stijlen, besluitvorming en vergader techniek.
Visie en beleid: Ondersteuning bij het formuleren van een duidelijke visie en missie voor de vakgroep/OE. Met elkaar wordt antwoord gegeven op vragen als ‘wat is onze kijk op de toekomst’, ‘wat is ons bestaansrecht’, ‘wat zijn onze kernwaarden’ en ‘wat zijn onze doelstellingen’ en ‘hoe willen we de resultaten bereiken’? Verder is aandacht voor het opstellen van een goed beleidsplan.

Effectief vergaderen: De opzet van deze workshop heeft tot doel om de wijze en structuur van vergaderen binnen een vakgroep onder de loep te nemen en te verbeteren. Er is aandacht voor remmende/stimulerende factoren, structureren van een vergadering, de ‘onderstroom’ (verstoringen) leren waarnemen en hanteren, besluitvorming en heldere afspraken maken.

Werkwijze

Iedere workshop beslaat 1 dagdeel. In 1 dagdeel krijgt de vakgroep effectieve tools en methodieken aangereikt om ofwel de samenwerking ofwel de vitaliteit ofwel de communicatie binnen het team te versterken. Er vindt een voorbereidend gesprek (intake) plaats met een vertegenwoordiging van de vakgroep en de Ascender MedischVitaal facilitator om de belangrijkste thema’s, die aan de orde zijn in de vakgroep te bespreken en de keuze van de workshop te bepalen. De inhoud van de workshops van Ascender zijn samengesteld met input van Prof. Dr. Erik van de Loo (Insead) en Prof. Dr. Jac van der Klink (Universiteit Tilburg). De vakgroep kan er voor kiezen een vervolgprogramma te volgen. Dit is maatwerk. Vorm, duur en inhoud van een dergelijk programma wordt in overleg met de vakgroep vastgesteld. Indicatie van kosten Deze kunt u op aanvraag ontvangen.

Praktische informatie

Indicatie van kosten kunt u op aanvraag ontvangen.
Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via:
Tel.: 030-2522792
E-mail: MedischVitaal@ascender.nl
Hoofdkantoor Utrecht: Vleutenseweg 386, 3532 HW, Utrecht

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | | Programma: | | | Duur: ,
Terug