Transitie van student naar werkende

Generatie Y

De jongeren van vandaag de dag lijken enorm te verschillen van de jongeren die wij zelf of onze ouders waren. Volgens veel onderzoekers kenmerkt de huidige generatie jongeren tussen de 15 en 30 jaar, generatie Y, zich door:

  • Positiviteit en hoog gevoel van geluk;
  • Gewendheid aan welvaart en luxe;
  • De overtuiging van maakbaarheid: ik kan alles bereiken wat ik wil, zolang ik mij er maar voor inzet;
  • Sterke verbondenheid met idealen en maatschappelijke, duurzame thema’s;
  • Een grote nadruk op zelf-realisatie en eigen ontwikkeling. Naast het werven en selecteren van de juiste Young Professional is behouden (binden en boeien) van net zo groot belang.
  • Minder verbonden met hiërarchie, autoriteit en loyaliteit en neemt gemakkelijker afstand van vaste dienstverbanden, zeker wanneer men op persoonlijk niveau niet krijgt wat men wil;
  • Door gewenning en de ontstane illusie dat alles kan en mogelijk is voor hun generatie, zijn zij relatief kwetsbaar voor tegenslagen en geven daardoor sneller ‘ergens de brui’ aan, of vallen op mentale gronden uit.
  • Daar komt bij dat in de eerste werkende jaren veel veranderingen tegelijkertijd op het pad van de YP komen: van studeren naar werken, wellicht huwelijk, ouderschap.

Trendcijfers uit ons eigen onderzoek bevestigen dit beeld en daarom ook het risico dat u als werkgever loopt met deze groep.

Binden en boeien

Door deze ontwikkelingen wordt het steeds lastiger jongere mensen met kwaliteit te blijven boeien voor de organisatie.Voor het binden en boeien van medewerkers is naast de juiste arbeidsvoorwaarden een mentaal gezonde werkomgeving waar mensen graag werken en optimaal kunnen presteren van groot belang. Ascender gelooft in de kracht van een gezonde werkomgeving.

Cruciale fase

Het adequaat begeleiden van medewerkers door de verschillende cruciale fasen van werk en leven is een van de pijlers van wat Ascender een gezonde werkomgeving noemt. Ascender heeft daartoe YP Excellence ontwikkeld; een traject dat het risico van uitval of exit van de YP verminderd. Dit traject is een bewerking speciaal voor Young Professionals van het door ons onder licentie gevoerde programma ‘Fit for Life ’.

Transitiefase

Het helpt uw medewerkers om de transitie van studeren naar werken adequaat te maken en de alledaagse dynamiek van de baan en de daarbij behorende spanningen en teleurstellingen beter te weerstaan. Hierdoor kunnen zij effectiever stappen maken en zo een betere bijdrage leveren aan de organisatie- en de eigen loopbaandoelstellingen. Dit resulteert in duurzame inzetbaarheid en versterkte loyaliteit.

Programma

In acht wekelijkse bijeenkomsten van elk tussen de twee tot vier uur worden de verschillende thema’s die Young Professionals in hun eerste werkende jaren tegenkomen, met elkaar belicht en besproken. Hierbij is ook veel ruimte voor reflectie op het eigen gedrag en de interactie met de omgeving (manager, collega’s, klanten) en oefeningen uit o.a. mindfulness.

Het traject kan eventueel uitgebreid worden met coaching of een vorm van e-coaching voor Young professionals en training voor managers van Young Professionals.

Terug