Terugvalpreventie

Ondanks dat een begeleidingstraject van Ascender gericht is op duurzaam herstel van functioneren, bestaat altijd de kans dat cliënten terugvallen in verzuim. De kans op terugval na psychisch verzuim is relatief hoog, zo blijkt uit onderzoek: 20% tot 30% van de mensen die uitvallen met psychisch verzuim valt terug binnen een jaar (Koopmans et al., 2011). Uit recenter onderzoek blijkt daarnaast dat men het risico van terugval niet snel bespreekbaar maakt op het werk (Kantar Public, 2017).

Ascender hecht waarde aan duurzame inzetbaarheid en sluit haar ogen niet voor risico’s op terugval. Om deze reden hebben wij de module Terugvalpreventie ontwikkeld die na afloop van het traject ReintegratieRoute kan worden ingezet. Voorwaarde voor inzet van de module is dat binnen het reguliere traject de trajectdoelen zijn behaald en/of dat substantiële werkhervatting is gerealiseerd. Binnen de module Terugvalpreventie wordt het geleerde gedrag bestendigd en worden toegereikte handvaten ‘top of mind’ gehouden.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | | |
Terug