Talent aan Zet

Heb je het gevoel dat teams binnen jouw organisatie meer uit hun talenten kunnen halen? Denk je dat de productiviteit van deze teams verhoogd kan worden door een betere onderlinge afstemming van talenten? Of zijn er teams binnen jouw organisatie die pas net met elkaar samenwerken en daarom nog weinig inzicht hebben in elkaars talenten? Dan kan de interventie Talent aan Zet je verder helpen!

De afgelopen decennia hebben er verschuivingen plaatsgevonden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van medewerkers waarbij de focus is verlegd van competentiemanagement naar talentmanagement. In plaats van aandacht te besteden aan de ontwikkeling van vaardigheden die medewerkers missen, blijkt het veel meer op te leveren om datgene waar iemand goed in is en energie van krijgt verder te ontwikkelen. Deze gedachtegang van talentmanagement is afkomstig vanuit de positieve psychologie en vormt de basis voor dit programma.

Doel

Met behulp van een ontwikkelprogramma bestaande uit 5 dagen krijgen de deelnemers inzicht in hun persoonlijke talenten en leren zij deze zowel individueel als in teamverband optimaal te benutten. De productiviteit van het team wordt hiermee vergroot en prestaties geoptimaliseerd. De deelnemers leren vanuit hun passie en kracht te werken wat bijdraagt aan hun talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Wij als LifeWorks Learning zetten ons hiervoor graag in om medewerkers gezond, gemotiveerd en tevreden aan het werk te houden.

Doelgroep

Dit ontwikkelprogramma is bedoeld voor medewerkers die binnen een team samenwerken en graag meer inzicht willen krijgen in de eigen talenten en die van elkaar. Dit met als doel de individuele- en groepsproductiviteit te verhogen, voldoening te halen uit het werk en vitaal aan het werk te blijven. Dit programma is ook zeer geschikt voor teams die pas net met elkaar samenwerken en om die reden mogelijk nog weinig inzicht hebben in elkaars talenten.

Resultaat

 • De deelnemers leren met behulp van methodieken uit de positieve psychologie hoe zij meer voldoening uit hun werk kunnen halen;
 • De deelnemers krijgen inzicht in hun persoonlijke talenten en leren deze vervolgens optimaal te benutten binnen de werkomgeving;
 • De deelnemers krijgen inzicht in wat zij waardevol vinden binnen het werk en weten deze vervolgens binnen de werkomgeving te realiseren zodat zij gezond, gemotiveerd en tevreden aan het werk blijven;
 • De deelnemers leren hoe zij binnen het team elkaars talenten optimaal kunnen benutten ten behoeve van groepsbelangen;
 • De deelnemers leren een werkomgeving te creëren waarin talent de ruimte krijgt om tot uiting te komen;
 • De deelnemers maken een concreet individueel stappenplan om hun talentontwikkeling na het ontwikkelprogramma door te zetten;
 • De deelnemers maken een concreet groepsstappenplan om hun talentontwikkeling als team na het programma door te zetten.

Programma

Het ontwikkelprogramma bestaat uit 5 dagen gedurende een periode van 5 maanden. Elke maand zal er één dag plaatsvinden. De deelnemers doorlopen een ontwikkelingsproces waarbij ze tussen de dagen door werken aan meegekregen challenges om hetgeen dat ze geleerd hebben toe te passen in de werkomgeving. Onder andere de volgende punten komen aan bod:

 • Ontdekken van talenten: wat maakt mij uniek?
 • Gebruik van de WOOP methode om persoonlijke doelen te stellen ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling;
 • Positieve psychologie als basis;
 • Flow creëren in het werk;
 • ‘Werk als waarde’ model en capability set;
 • Presenteren en inzetten van talenten;
 • Benutten van talenten binnen het team;
 • Werkomgeving creëren ten behoeve van talenten;
 • Individueel stappenplan en groepsstappenplan ontwikkelen om de ontwikkeling verder door te zetten.

Praktische informatie

 • 10 dagdelen van elk 3,5 uur. Verdeeld over 5 maanden (tussen de dagen door werken de deelnemers binnen de werkomgeving aan meegekregen challenges).
 • Tijd: 10.00 – 17.00
 • Locatie & Data: normaliter worden de interventies in-company gegeven.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Godert Mollerus van LifeWorks Learning (+316 – 532 760 08, godert.mollerus@lifeworks.com).

Terug