Support Programma MSB/VMS

Is er binnen uw MSB/VMS behoefte aan ondersteuning bij functioneren in werk en/of mentale problematiek? Ons Support Programma MSB/VMS biedt ondersteuning.

Werkwijze Support Programma voor medisch professionals

In de werkwijze van dit Support Programma voor medische professionals wordt altijd een feedbackloop naar de organisatie gemaakt. Dat wil zeggen dat wij er alert op zijn dat specifieke problematiek speelt binnen bepaalde vak-, functiegroepen binnen een ziekenhuis. Op geaggregeerd niveau geven wij periodiek inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van mentaal verzuim of trends binnen uw ziekenhuis. Hierdoor is het mogelijk preventiever te werk te gaan als het gaat om mentale problematiek en functioneren in werk. Afhankelijk van de bevindingen adviseren wij over interventies op individueel en op niveau van teams of vakgroepen/OE.

Direct contact en vervolg: Call – Click- Contact

De eerste ontmoeting kan vaak al binnen enkele werkdagen plaatsvinden en in dringende gevallen direct. Ook is het mogelijk per E-health hulp te ontvangen. De dienstverlening van Ascender MedischVitaal is geïnspireerd op het ‘Quality of Working Life’ Model van Prof. Dr. Jac van der Klink, bijzonder hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid aan Tilburg University. De organisatie ontvangt statistische rapporten, op geaggregeerd niveau. In deze rapportages worden o.a. data gegeven met betrekking tot aantal aanmeldingen, aantal contacten en trends aangegeven. Tevens worden in de rapportages adviezen gegeven voor verbetering van kwaliteit van werken en toekomstige preventie.

Work/life services

Naast het Call-Click-Contact concept voor mentale ontzorging, zijn er diverse diensten beschikbaar voor work/life problematiek, zoals juridische en financiële ‘first aid’.

Overige diensten

Dit betreffen sociaal medisch overleg, dossieranalyse, trainingen, advisering en specifieke diensten, zoals op maat gemaakte diensten voor expats, young professionals en artsen in opleiding, kritische situaties met betrekking tot (bijna) calamiteiten, en emotionele support bij tuchtzaken.

Vertrouwelijk

Het EAP is een vertrouwelijke service (indien gewenst zelfs anoniem) en wordt door de organisatie aan de medewerkers zonder kosten aangeboden.

24/7 bereikbaar

Het EAP is 24/7 365 dagen toegankelijk via telefoon of per mail. Tijdens het contact met het EAP wordt u gevraagd naar enkele gegevens over uzelf, zodat we de beste hulp voor u kunnen vinden. U wordt hierbij doorverwezen naar de juiste persoon of hulpdienst. In sommige gevallen volstaat telefonische hulp, in andere gevallen is het beter om een aantal sessies met een van de psychologen of coaches van Ascender MedischVitaal te hebben.

Contactgegevens

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via: Tel.: 030-2522792
E-mail: MedischVitaal@ascender.nl
Hoofdkantoor Utrecht:
Vleutenseweg 386
3532 HW, Utrecht

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: , | | | Programma: | | | Duur: 1
Terug