Soft skills ontwikkeling

Doelgroep

Het ontwikkelprogramma “Soft skills” is er voor iedereen die meer inzicht wil in zijn/haar eigen en andermans gedachten en gevoelens en deze op constructieve manier handen en voeten wil geven.

Het is een praktisch programma die opgedeeld is in de 5 pijlers van Emotionele Intelligentie, namelijk zelfbewustzijn, motivatie, zelfregulatie, empathie en sociale vaardigheden. Elke pijler wordt kort theoretisch toegelicht waarna de deelnemers actief aan het werk worden gezet om zo hun Emotionele Intelligentie te oefenen.

Resultaat

Na dit ontwikkelprogramma heb je/ben je:

 • Duidelijkheid over wat Emotionele Intelligentie precies inhoudt
 • Inzicht in je eigen gevoelens en behoeften
 • In staat om je collega’s beter te begrijpen
 • Minder snel je oordeel klaar
 • De vaardigheden om op een constructieve manier te vragen om wat je wilt
 • Inzicht in je eigen- en andermans- grenzen
 • In staat tot motiveren
 • Meer zelfbewustzijn

Programma

Om gedragsverandering op lange termijn te bewerkstelligen is het belangrijk dat men van te voren duidelijke doelen stelt.
Voorafgaand aan de training zal je je aan de hand van – onder andere- de WOOP techniek voorbereiden.
360 graden feedback

Thema’s

 • Wat definieert een effectieve leider?
 • Inzicht in (mijn) Emotionele Intelligentie en (leer) doelen stellen.
 • Intern versus extern zelfbewustzijn.
 • Inzicht in- en handelen naar- eigen behoeften.
 • Het geheim van motivatie.
 • Emoties en het brein.
 • Emotieregulatie vanuit een ander perspectief.
 • Empathie versus sympathie.
 • Inzicht in grenzen & communicatie.
 • Krachtig leren communiceren (o.a. door parataal, micro expressies en luisteren).

Praktische informatie

 • 1 hele dag
 • Tijd: 09.00 – 17.00 uur.
 • De maatwerk interventies worden in-company gegeven. Externe locatie in overleg mogelijk.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Godert Mollerus van LifeWorks Learning (+316 – 532 760 08, godert.mollerus@lifeworks.com).

Terug