ReintegratieRoute na uitval om fysieke redenen

Individuele re-integratie begeleidingen

Begeleidingstraject gericht op succesvolle en duurzame re-integratie bij een lichamelijke aandoening of (chronische) ziekte.

ReintegratieRoute® is een traject om te komen tot een succesvolle en duurzame reïntegratie bij ziekmeldingen waarbij psychische problematiek een rol speelt. De behandelscope is vergelijkbaar met die van de Generalistische Basis GGZ. ReintegratieRoute is daarbij gericht op werkactivering. De werkcontext wordt derhalve direct betrokken bij de re-integratie en onze trajecten bevatten heldere procesondersteuning voor de opdrachtgever ten aanzien van de voortgang. De trajecten bestaan uit vijf, acht of twaalf sessies, waarbij zowel werknemers als zelfstandig ondernemers geholpen kunnen worden. Meer informatie lees je in onze werkgeversbrochure.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: , , , | | Organisatieniveau: | | Programma: | | Benadering: | | Duur: , 1
Terug