Psycholoog als adviseur

Cursus A&G Campus

Datum: 14 maart 2022
Plaats: Utrecht, Hoofdkantoor Ascender
Tijd: 09:30 – 17:00 uur
Docent: Marieke den Ouden
Kosten: 800 euro per persoon
Accreditatie:  7 (A&O – kennis 3 A&O – vaardigheden 3 A&O | A&G Overig 1 )
Aantal bijeenkomsten: 1

Als psycholoog Arbeid en Gezondheid kun jij medewerkers begeleiden die net zijn uitgevallen, die een hoge werkdruk ervaren of die terug aan het komen zijn na ziekte. Je bent zo nodig de sparring partner van de bedrijfsarts en van de leidinggevende. Natuurlijk moet je dan weten hoe een en ander in elkaar zit: hoe is het samenspel tussen arbodienst en organisatie? Hoe zit het juridisch, bijvoorbeeld met AVG? Wat is de beroepscode van het NIP? Hoe kan jij vanuit je positie als buitenstaander invloed uitoefenen op de processen in de organisatie van je cliënt?

In onze trainingsdag de psycholoog als adviseur werken we met deze thema’s.

Docent
Marieke den Ouden is Registerpsycholoog Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Organisatie NIP; supervisor NIP A&G; gecertificeerd registermediator MfN met specialisatie Family en specialisatie Arbeid en Rechtbankmediator Raad voor Rechtsbijstand;

Inhoud cursus
De psycholoog-behandelaar van werkende mensen met psychische klachten krijgt te maken met de werkcontext van de cliënt. Deze omgeving is immers soms mede debet aan de opgetreden klachten. Niet alleen is de omgeving relevant tijdens de behandeling, maar ook vrijwel altijd in de periode van herstel en terugkeer naar werk. De cliënt krijgt immers opnieuw te maken met zijn werksysteem. Advisering en begeleiding strekt zich tegenwoordig veelal ook uit tot deze periode van herstel en terugkeer na (langdurige) uitval.

Een driegesprek van de psycholoog met zowel de leidinggevende als met de cliënt kan een toegevoegde waarde hebben. Dit wordt ook geadviseerd in de Richtlijn Werk en Psychische klachten (NIP / LVE, 2005). Dat betekent een andere rol voor de psycholoog. Maar hoe bereid je de cliënt voor op dit gesprek (empowerment) en hoe voer je dat driegesprek op een juiste manier? Hoe breng je cliënt en leidinggevende ertoe om afspraken te maken over werkhervatting en randvoorwaarden? En welke informatie wordt daarbij gedeeld en door wie? Een en ander vereist inzicht in de posities van werkgever, werknemer, bedrijfsarts, psycholoog en HR-afdeling en in verschillende perspectieven: psychologisch, juridisch en ethisch. Daarnaast spelen de AVG en de beroepscode van het NIP een belangrijke rol. Ook zijn aanvullende vaardigheden nodig, zoals adviesvaardigheden en mediationvaardigheden.

In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende perspectieven en vaardigheden van de psycholoog-adviseur waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de visie van Block (2010) op adviseurschap, de visie van Brenninkmeijer et al. op bemiddeling, van de beroepscode van het NIP (2015) en van diverse van toepassing zijnde richtlijnen en leidraden.

Programma

  • Inleiding Van psycholoog-behandelaar naar adviseur van de organisatie
  • Casuïstiek: oefenen met verschillende perspectieven
  • Inventarisatie van tips voor het innemen van de rol van adviseur van de organisatie
  • Voornemens en randvoorwaarden
  • Afsluiting

Dit product staat in de volgende categorieën

| | | Programma: , | |
Terug