Psychodrama

Accreditatiepunten: 108 (54 A&O kennis, 54 A&O vaardigheden)
Plaats: Utrecht, Hoofdkantoor Ascender
Tijd: 09:30 – 17:00 uur
Docent: Ina Hogenboom
Aantal bijeenkomsten: 10
Data: Najaar 2021, exacte data worden binnenkort bekend gemaakt

Psychodrama is een effectieve en speelse manier om situaties waarin iemand vastloopt te onderzoeken en om met nieuw gedrag te oefenen. De kern van psychodrama ligt in het uitbeelden en uitspelen van gebeurtenissen, herinneringen, fantasieën en dromen uit iemands leven. Het doorleven en beleven van al dan niet verdrongen en ver weg gestopte zaken, zonder daar commentaar op te geven of over te discussiëren. Deze manier van leren zorgt voor leerervaringen die beklijven, deels omdat de ervaring opgeslagen wordt in het lichaam. Veelgehoorde evaluatie is dat mensen hierdoor of hierna meer keuzemogelijkheden ervaren.

Tijdens deze leergang maakt de professional kennis met creatieve, speelse vormen en methodieken om cliënten te leren hun emotionele- en gedragsproblemen duurzaam te reduceren, zodat zij effectiever kunnen functioneren. Deze creatieve, speelse vormen en methodieken zijn ontwikkeld voor het gebruiken in individuele begeleiding/behandeling. In deze opleiding gaan we uit van een ervaringsgerichte benadering, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij concrete praktijksituaties en gericht zijn op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De training is praktisch van opzet en heeft een interactief en actief karakter.

Terug