Post Covid ReintegratieRoute

Ons nieuw ontwikkelde Post Covid ReintegratieRoute begeleidingstraject zorgt ervoor dat uw zorgprofessional optimaal begeleid en gefaciliteerd wordt bij een duurzame werkhervatting na het doormaken van een Covid infectie. Wat ons opvalt is dat de problematiek die zorgprofessionals ervaren, erg divers is waardoor het herstel van Covid en de terugkeer naar het werk erg moeizaam verloopt. Opbouw van uren lukt vaak niet, de zorgprofessional haalt weinig plezier uit het werk of blijft erg moe. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van vermoeidheid die voortkomt uit de infectie, maar ook PTSS kan een rol spelen door de heftige ervaring, net als angst om opnieuw ziek te worden. Cognitieve klachten zien we ook zeer vaak, ook wel “brain fog” genoemd, forse concentratie en geheugenproblemen. Omdat het gehele beeld soms ook lijkt op het beeld van een burn-out, is goede diagnostiek voorafgaand aan de begeleiding daarom van cruciaal belang om de juiste
diagnose te stellen voor een effectieve re-integratie.

Onze ervaren en gekwalificeerde (BIG, A&G) psychologen van Ascender zijn bekend met problematiek van zorgprofessionals die Covid hebben doorgemaakt, begrijpen wat zich in de interactie met de werkomgeving kan voordoen, en weten wat nodig is om duurzaam en met plezier en vertrouwen terug te keren naar de werkplek.

Ter ondersteuning van het begeleidingstraject wordt de cliënt een of meer modules van ons E-health platform geboden. Hier zijn tevens specifiek Covid gerelateerde modules die de zorgprofessional kan ondersteunen. De psycholoog geeft feedback op de sessies.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: , | | | Programma: | |
Terug