Zowel de verontrustende berichtgevingen, de quarantainemaatregelen, de maatschappelijke impact van de huidige pandemie, als mogelijke traumatische ervaringen (door acute ademhalingsproblemen, met soms snelle en onvoorspelbare evolutie naar een kritische toestand) en het lange herstelproces met grote beperkingen in het functioneren, kunnen daartoe bijdragen.

Wat ons opvalt is dat de problematiek die medewerkers ervaren, erg divers is waardoor het herstel van COVID en de terugkeer naar het werk erg moeizaam verloopt. Opbouw van uren lukt vaak niet, de medewerker haalt weinig plezier uit het werk of blijft erg moe. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van vermoeidheid die voortkomt uit de infectie, maar ook PTSS kan een rol spelen door de heftige ervaring, net als angst om opnieuw ziek te worden. Cognitieve klachten zien we ook zeer vaak, ook wel “brain fog” genoemd, forse concentratie en geheugenproblemen.

Omdat het gehele beeld soms ook lijkt op het beeld van een burn-out, is goede diagnostiek daarom van cruciaal belang om de juiste stappen te zetten voor een effectieve re-integratie.

Onze ervaren en gekwalificeerde (BIG, A&G) psychologen van Ascender zijn bekend met problematiek van medewerkers die Covid hebben doorgemaakt, begrijpen wat zich in de interactie met de werkomgeving kan voordoen, en weten wat nodig is om duurzaam en met plezier en vertrouwen terug te keren naar de werkplek.

Een combinatie van vragenlijsten en een gesprek met de psycholoog, gericht op het in kaart brengen van de problematiek zorgt ervoor dat de meest passende stappen kunnen worden bepaald om herstel van functioneren in werk te bewerkstelligen. De vragenlijsten zijn evidence based en hebben betrekking op veerkracht, burn-out, PTSS en executieve functies (ivm brain fog). Ook de werk als waarde-vragenlijst wordt meegenomen. Tijdens het anamnesegesprek worden alle relevante domeinen geïnventariseerd. Uitkomst is een medisch rapport waarin advies gegeven wordt over de behandeling en de benodigde randvoorwaarden voor werk. Desgewenst is een werkgeversbrief separaat aan te vragen, waarin gerichte adviezen voor werk kunnen worden beschreven.

Vraagstelling:

  • Wat is het huidige psychische klachtenbeeld?
  • Therapeutische suggesties?
  • Wat zijn randvoorwaarden om herstel van functioneren in werk te bewerkstelligen?