Neuropsychologische expertise

Neuropsychologische expertise kan worden ingezet om na te gaan welke mogelijke gevolgen (reeds bekende) hersenschade heeft voor het functioneren in werk. Dit type onderzoek kan worden ingezet wanneer er sprake is van aangeboren, maar ook bij niet aangeboren hersenletsel. Wanneer het vermoeden bestaat dat problemen in het functioneren veroorzaakt worden door cognitieve beperkingen, verschaft neuropsychologisch expertise op objectieve wijze inzicht in de mate en ernst. Middels een neuropsychologisch onderzoek:

 • Wordt op wetenschappelijke wijze een objectief beeld gegeven van het cognitief functioneren, waarbij neuropsychologisch testmateriaal ingezet wordt, dat genormeerd is naar de meest recente standaarden;
 • In de gegeven adviezen is er bijzonder de aandacht voor de mogelijke belastbaarheid van de cliënt;
 • Het volledige onderzoek wordt verwerkt in een medisch rapport, bestemd voor de betrokken cliënt en bedrijfsarts. In een werkgeversbrief worden op beknopte wijze in niet-medische termen pragmatische adviezen geboden, waarmee werkgever de werknemer kan begeleiden naar duurzame re-integratie en inzetbaarheid.

Ascender beschouwt diagnostiek als een belangrijk eerste stap in een begeleidingstraject. Soms is een intensievere expertise wenselijk. Deze vorm van expertises worden bij Ascender uitgevoerd onder de handelsnaam BirdView. Een aantal zeer goed gekwalificeerde professionals staan hiervoor tot uw beschikking. 

 1. Aanmelding

  1

  1Cliënt wordt door bedrijfsarts of verzekeringsarts of de werkgever aangemeld voor een expertise. (Aangezien een belangrijk deel van een expertise bestaat uit medische informatie is het wenselijk, dan wel noodzakelijk, dat er een medicus betrokken is. Enkel een medicus kan het medisch rapport inzien en samen met cliënt de adviezen, voorkomen uit de expertise, in werking zetten.)

 2. Inplannen cliënt en versturen vragenlijst

  2

  2BirdView neemt contact op met cliënt om het onderzoek in te plannen. Daarnaast worden naar cliënt, bedrijfs- of verzekeringsarts en de werkgever een online vragenlijst gestuurd. Zo kunnen we uitzoomen, een breder kader scheppen en onze onafhankelijke positie waarborgen.

 3. Gesprek met psycholoog

  3

  3Tijdens het gesprek met de psycholoog zal worden ingezoomd op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer.

 4. Testonderzoek

  4

  4Na afloop van het gesprek met de psycholoog wordt testonderzoek afgenomen. In veel gevallen kan dit online. Bij een neuropsychologisch onderzoek gebeurt dit op één van onze locaties.

 5. Eventueel tweede onderzoeksdag

  5

  5Indien er sprake is van een multidisciplinair onderzoek vindt er op een andere dag een tweede gesprek plaats met bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, psychiater of arbeidsdeskundige.

 6. Verwerking rapportage

  6

  6De rapportage wordt verwerkt. In de conclusie en adviezen worden, naast een formeel diagnostisch antwoord, relevante (transdiagnostische) elementen zoals persoonlijkheid, coping, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken.

 7. Inzage

  7

  7De medisch en niet-medisch rapportage worden naar cliënt verstuurd voor inzage; betrokkene krijgt twee weken om eventuele feitelijke onjuistheden naar voren te brengen. Deze worden aangepast in het rapport.

 8. Versturen rapportage

  8

  8Naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts wordt het medisch rapport verstuurd. Naar de werkgever wordt een niet-medische werkgeversbrief/rapportage verstuurd (in het geval van een psychiatrische expertise wordt er geen niet-medische terugkoppeling gegeven aan werkgever aangezien dit onderzoek een volledig medisch insteek heeft).

 9. Nazorg

  9

  9Zowel werkgever, bedrijfsarts als cliënt kunnen na afloop van het onderzoek contact opnemen met de onderzoeker(s) indien overleg gewenst is.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | Organisatieniveau: | | Programma: | | Benadering: |

Zoekwoorden

Zoekwoorden:
1
Terug