Mediation

Duurzame conflictoplossing, begeleid door een psycholoog-mediator. Gericht op het opheffen van stagnatie in de samenwerking, ongewenste omgangsvormen of conflicten in de arbeidssituatie.

Mediation is een manier om onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige psycholoog-mediator te komen tot een oplossing van een conflict. Juist deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is in een dergelijk proces belangrijk.

Een psycholoog-mediator gebruikt zijn psychologische kennis om de kern, de onderliggende belangen, emoties en achtergronden van een conflict te achterhalen. Het doel is om samen een conflict op een duurzame manier op te lossen.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: , | | Organisatieniveau: | | Programma: | | Benadering: | | Duur: , 1
Terug