Mediation

Duurzame conflictoplossing, begeleid door een psycholoog-mediator. Gericht op het opheffen van stagnatie in de samenwerking, ongewenste omgangsvormen of conflicten in de arbeidssituatie.

Mediation is een manier om onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige psycholoog-mediator te komen tot een oplossing van een conflict. Juist deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is in een dergelijk proces belangrijk.

Een psycholoog-mediator gebruikt zijn psychologische kennis om de kern, de onderliggende belangen, emoties en achtergronden van een conflict te achterhalen. Het doel is om samen een conflict op een duurzame manier op te lossen.

Review:

“Ik ben heel erg blij met de hulp die ik heb mogen ontvangen. In tijd van corona via beeld bellen was ideaal. Ik kreeg de juiste tips en adviezen ik ben heel erg geholpen.”
“Geweldig, ik was sceptisch maar heb er enorm veel aan gehad.”

Bron: https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039190/ascender

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: , | | Organisatieniveau: | | Programma: | | Benadering: | | Duur: , 1
Terug