Mediation Vakgroep

Duurzame conflictoplossing

Is er sprake van spanning of conflict(en) binnen uw team, maatschap of vakgroep?
Mediation van Ascender MedischVitaal biedt onafhankelijke en onpartijdige begeleiding.
Mediation is een manier om onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige psycholoog-mediator te komen tot een oplossing van een conflict. Juist deze onafhankelijkheid en onpartijdigheid is in een dergelijk proces belangrijk.

Wanneer?

Samenwerking in een team, maatschap of vakgroep van medische professionals is een belangrijk vertrekpunt voor kwalitatieve patentenzorg en welbevinden en plezier in het werk van de medisch professionals. Voor een optimaal resultaat van medisch handelen hebben medische professionals elkaar en collega’s uit hun werkomgeving nodig. Deze wederzijdse afhankelijkheid stelt hoge eisen aan teamwork. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. Het kan zijn dat rollen niet goed gedefinieerd zijn of dat de verwachtingen niet helder zijn. Uit onderzoek is gebleken dat oorzaken van spanning of conflicten binnen vakgroepen van medische professionals vaak liggen in botsende karakters, hoge werkdruk of niet iedereen zet zich even hard in. Mediation door een psycholoog-mediator kan in bovenstaande gevallen helpen om stagnatie op te heffen. Tevens is aandacht, middels afspraken over de toekomst, om het bereikte resultaat te bestendigen.

Bemiddeling in arbeidssituatie

Ascender MedischVitaal richt zich op mediation in de arbeidssituatie. Dit betekent dat wij bemiddelen bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een conflict naar aanleiding van samenwerkingsproblemen in een team, afdeling, maatschap of vakgroep.

Rol mediator

De psycholoog- mediator gebruikt zijn psychologische kennis om de kern, de onderliggende belangen van de partijen, emoties en achtergronden van een conflict te achterhalen. Het doel is om samen een conflict op een duurzame manier op te lossen. De mediators van Ascender MedischVitaal werken met afspraken over vertrouwelijkheid en geheimhouding tijdens het mediation-proces.

Gekwalificeerde mediators

Er zijn binnen Ascender MedischVitaal een aantal psychologen werkzaam met een MfN-registratie (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland). Het MfN-register wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. MfN-registermediators hebben een erkende mediation-opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil.

Terug