Aanvullend onderzoek naar het IQ en analyse van het intelligentieprofiel. Deze module kan ingezet worden als er naast andere problematiek ook onduidelijkheid bestaat over het intelligentieniveau, en/of om inzicht te krijgen in eventuele disbalans tussen verschillende deelaspecten van de intelligentie. Intelligentieniveau wordt bepaald middels afname van de WAIS-IV intelligentietest. Cultuursensitieve alternatieven zijn ook mogelijk.

Deze module kan gekozen worden als aanvulling op de volgende onderzoeken:

  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Autimse Spectrum Stoornis onderzoek
  • ADHD onderzoek
  • Gecombineerd arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek
  • Psychiatrische en klinische expertise
  • Loopbaanonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek