IFMS en opvolging IFMS

Individueel Functioneren Medisch Specialist

Is uw VMS/MSB op zoek naar professionele begeleiding en ontzorging voor de planning, organisatie en implementatie van IFMS?

De psychologen en coaches van Ascender MedischVitaal helpen u. De afgelopen jaren heeft MedischVitaal honderden medisch specialisten begeleid en gecoacht. Hierdoor beschikken we over een repertoire aan instrumenten en vragenlijsten om het functioneren avn de medisch specialist te evalueren en te ondersteunen. In de gesprekken werkt Ascender MedischVitaal volgens het CanMEDS competentie-model van medisch specialisten en volgens de leidraad IFMS. Daarbij is ook het model Positieve Gezondheid van M. Huber (2012) een referentiekader.

Opvolging IFMS

Na afname van de IFMS komen In de individuele feedbackgesprekken met de medisch specialist aan de orde:

Gegevens uit 360 graden feedback

  • Eventueel eerdere gegevens uit A&A-gesprekken en IFMS-ontwikkelpunten
  • Wat is er gedaan met de ontwikkelpunten, en wat is nog nodig
  • Andere rollen en/of bijdragen aan patëntenzorg in ziekenhuis of vakgroep
  • De sterke punten en verbeterpunten van individuele medisch specialist in relatie tot context van ziekenhuisorganisatie
  • Op basis van kennismaking en intake-onderzoek volgt een coachingsadvies: daarin zijn geformuleerd doelstellingen, programma met aantal sessies, duur en kosten.


Download de gratis whitepaper

Terug