Well-Being IFMS / GFMS en de opvolging GFMS

Reflectie individueel handelen in teamverband

Is er behoefte aan professionele ondersteuning bij de uitvoering en opvolging van GFMS?
Ascender MedischVitaal biedt verdieping aan in het groepsfunctioneren.

GFMS

Ascender MedischVitaal brengt via de GFMS, verdieping aan in het groepsfunctioneren van maatschappen, vakgroepen, samenwerkende teams etc. GFMS maakt het individueel functioneren in de groep en het groepsfunctioneren bespreekbaar, kwaliteiten en verbetermogelijkheden worden zodoende helder. De uitkomst van een GFMS biedt de vakgroep houvast bij implementatie en kan gebruikt worden bij verantwoording, bijvoorbeeld in het kader van een externe kwaliteitsvisitatie en voldoet hiermee aan de eisen herregistratie in het kader van de BIG.

Opvolging GFMS

Ascender MedischVitaal biedt workshops voor vakgroepen (Organisatorische Eenheid – OE) van medisch specialisten, welk gericht zijn op het verstevigen van de samenwerking. Ascender brengt door haar werkwijze de opvolging van GFMS naar een hoger plan en heeft daardoor een toegevoegde waarde. Belangrijke input voor de workshops kunnen de GFMS (Groeps Functioneren Medisch Specialisten) resultaten zijn. Op basis van de GFMS heeft de Vakgroep een terugkoppeling gekregen, en uit deze evaluatie blijken verbeterpunten.

De vakgroep wil hieraan werken, of de omgeving vindt dat nodig is om een verbeteringsslag te maken op bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking, communicatie, elkaar aanspreken op gedrag, overeenstemming vinden of toewerken naar een gezamenlijk beleidsplan. Daarnaast worden de resultaten van de laatste visitaties, eventuele interne en externe audits en overig relevante input meegenomen.

Werkwijze

Ascender MedischVitaal combineert in deze aanpak haar jarenlange ervaring met zorgprofessionals die in complexe organisaties hun vak uitoefenen, en de expertise in het coachen van teams. Ascender MedischVitaal ontzorgt vakgroepen,maatschappen en VSB’s hierin volledig indien gewenst.


Download de gratis whitepaper

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | | Programma: | | | Duur: , 1
Terug