Covid-19 vraagt om een andere manier van support aan medische specialisten

“Er is een grens aan roeping in de zorgsector”

Covid-19 vraagt een andere manier van support geven aan medische professionals. Laagdrempelig, en dichtbij, een goed gesprek met een ervaren psycholoog.

Ervaren psychologen

Vanuit haar jarenlange ervaring met interventies bij individuele medische professionals (alsook bij MSB’s en vakgroepen) en de toenemende vraag vanuit de zorg om ondersteuning, heeft Ascender haar dienstverlening voor medische professionals verbijzonderd in MedischVitaal. Ondersteuning van ervaren Arbeid & Gezondheid psychologen met kennis en ervaring in de zorg, allen gespecialiseerd in werkvitaliteit. Positief en oplossingsgericht, gericht op zowel huidig functioneren als op verbeterde duurzame inzetbaarheid. (Zie https://ascender.nl/)

Gezond werken en verbeterde duurzame inzetbaarheid medisch specialist

We gaan uit van de kracht en motivatie die zorgprofessionals hebben om eigen invloed uit te oefenen (positieve psychologie). De dialoog is hierbij een krachtig en essentieel instrument om mensen perspectief te bieden in verandering, op een manier die recht doet aan hun zorgen en persoonlijke grenzen en waarden. De wetenschappelijk onderbouwde Werk als Waarde benadering van Ascender is een overkoepelende aanpak die menselijke waarden en behoeften centraal stelt. We ondersteunen Movir al ruim 25 jaar waarbij we preventieve psychologische trajecten aanbieden, en curatief waar nodig, t.b.v. MSB’s/individuele medisch specialisten.

MedischVitaal biedt in dit kader aan medisch specialisten/MSB’s/Cooperatie Medisch Specialisten:

Een check-up gesprekondersteuning (oplossingsgericht) van 1 gesprek (telefonisch consult) gericht op gezond en (weer)met plezier werken waarbij aandacht is voor:

 • Behoud van persoonlijke vitaliteit
 • Energievreters en energieversterkers in werk
 • Omgaan met signalen van overbelasting

Kern van de aanpak die gericht is op:

 • Preventie burn-out
 • Behouden van vitaliteit en veerkracht
 • Omgaan met werkdruk en behouden/terugvinden van jouw werkplezier
 • Balans privé/werk
 • Persoonlijke reflectie over werkwaarden

Opbrengst van deze aanpak:

 • In kaart gebracht bronnen van vitaliteit en werkplezier
 • Concrete adviezen voor verdere aanpak van individueel vitaal functioneren en plezier houden in je werk
 • Bijdrage aan preventie van uitval/ ziekte

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | | Programma: | |
Terug