Continuous dialogue voor medewerkers

De waardedialoog: kern van duurzame inzetbaarheid

Wil jij duurzame inzetbaar zijn? En durf jij op een verfrissende manier de dialoog met je werkgever aan te gaan over jouw werkwaarden? Dan is het programma “continuous dialogue” iets voor jou.

In het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, heeft Prof. dr. Jac van der Klink het ‘werk als waarde’ model ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. Het belangrijkste uitgangspunt van het Werk als Waarde model is dat werk, waarde moet toevoegen voor zowel de medewerker als voor de organisatie.

In dit ontwikkelprogramma leer je op een constructieve manier de “continuous dialogue” te voeren. Door de dialoog aan te gaan met je leidinggevende kun je duidelijk maken wat jij belangrijk en waardevol vindt in je werk- wat jullie beiden willen bereiken in de werkcontext en vooral of jij in staat bent als ook de organisatie jou in staat stelt, dit daadwerkelijk waar te maken.

Doelgroep

De training “continious dialogue voor medewerkers” is voor medewerkers die willen ontdekken wat ze belangrijk vinden en wat zij zowel van zichzelf als van de organisatie nodig hebben om energiek en passievol te kunnen werken. De ‘continuous dialogue’ is een krachtige tool om samen met je leidinggevende te ontdekken wat er nodig is om jou duurzame inzetbaarheid te garanderen.

Resultaat

 • Je begrijpt wat de Capability Approach (CA) inhoudt
 • Je weet wat echt belangrijk is in jouw werk
 • Je bent in staat om de 7waarde vragenlijst toe te passen in gesprekken
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling
 • Je weet hoe je jezelf en anderen duurzaam inzetbaar kunt houden
 • Je bent in staat constructief te communiceren

Programma

Om gedragsverandering op lange termijn te bewerkstelligen is het belangrijk dat men van te voren duidelijke doelen stelt.

Voorafgaand aan de training zal men zichzelf aan de hand van – onder andere- de WOOP techniek voorbereiden.
Invullen van de werk als waarde vragenlijst.

Dag 1

 • Behandel me (on) -gelijk?!
 • Inzicht in de capability benadering- een theoretisch kader.
 • De capability benadering ervaren. Inzicht in wat jij echt belangrijk vindt.
 • Doelen formuleren en zelfinzicht creëren.
 • Geleerde lessen omzetten in de praktijk.
 • Introductie: ‘Geweldloze’ communicatie challenge.

Dag 2

 • ‘Geweldloos’ communiceren- de theorie.
 • ‘Geweldloze’ communicatie challenge: de evaluatie & uitvoering.
 • Van waarde naar capability- set op basis van ‘geweldloos’ communiceren.
 • Plan van aanpak voor het gesprek met je leidinggevende

Dag 3

 • Terugblik op de afgelopen dagen.
 • Implementeren van ‘geweldloos’ opkomen voor je behoeften.
 • Verdiepingsmiddag: inbrengen van eigen casuïstiek.
 • Hoe nu verder? Plan van aanpak aan de hand van de WOOP techniek.

Praktische informatie

 • 3 dagdelen van elk 4 uur. Verdeeld over 3 maanden (100 days challenge waarbij men continue getriggerd wordt de dialoog aan te gaan d.m.v filmpjes, opdrachten en challenges).
 • Tijd: 09.00 – 13.00 uur of 13.00-17.00 uur.
 • De maatwerk interventies worden in-company gegeven.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Godert Mollerus van LifeWorks Learning (+316 – 532 760 08, godert.mollerus@lifeworks.com).

Terug