Continuous dialogue voor leidinggevenden

De waardedialoog: kern van duurzame inzetbaarheid

Vind je het belangrijk dat mensen hun waarde in werk kunnen realiseren? Wil je jouw medewerkers helpen duurzaam waardevol aan het werk (inzetbaar) te zijn? En durf jij het oude functioneringsgesprek over boord te gooien en op een verfrissende manier de dialoog aan te gaan? Dan is het programma “Continuous Dialogue” iets voor jou.

In het kader van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, heeft Prof. dr. Jac van der Klink het ‘Werk als Waarde’ model ontwikkeld, waarin de recente ontwikkelingen in werk, gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. Het belangrijkste uitgangspunt van ‘het Werk als Waarde’ model is dat werk waarde moet toevoegen voor zowel de organisatie als de medewerker.

In dit ontwikkelprogramma leer je de oplossings-, en toekomstgerichte “continuous dialogue” te voeren. Door de dialoog aan te gaan met je medewerkers kom je erachter wat zij in hun werk belangrijk en waardevol vinden- wat zij willen bereiken in de werkcontext, en vooral of zij zowel zelf in staat zijn als ook door de organisatie in staat gesteld worden, dit daadwerkelijk waar te maken.

Doelgroep

Het ontwikkelprogramma “Continuous Dialogue voor leidinggevenden” is voor leidinggevenden, die willen ontdekken wat hun medewerkers belangrijk vinden en wat zij van de organisatie nodig hebben om energiek en passievol te kunnen werken. De ‘continuous dialogue’ is een krachtige tool om dit samen te ontdekken.

Resultaat

 • Je begrijpt wat de Capability Approach (CA) inhoudt
 • Je weet wat echt belangrijk is in jouw werk
 • Je bent in staat om de 7-waarden vragenlijst toe te passen in gesprekken met je medewerkers
 • Je neemt verantwoordelijkheid als leidinggevende voor de ontwikkeling van je medewerkers
 • Je weet hoe je jezelf en anderen duurzaam inzetbaar kunt houden
 • Je bent in staat oplossingsgericht te werken en te communiceren
 • Je weet hoe je ‘de werk als waarden’ vragenlijst binnen je organisatie toe kunt passen
 • Om gedragsverandering op lange termijn te bewerkstelligen is het belangrijk dat je van te voren duidelijke doelen stelt.

Voorafgaand aan het ontwikkelprogramma zal je je aan de hand van – onder andere- de WOOP techniek voorbereiden.
Daarnaast voer je de opdracht ‘drie zielen, één gedachte’ uit.

Programma

Dag 1

 • Duurzame Inzetbaarheid; wat is dat eigenlijk?
 • Inzicht in de capability benadering- een theoretisch kader.
 • De capability benadering ervaren- Inzicht in wat jij echt belangrijk vindt.
 • Een veilige werk als waarde omgeving creëren op de werkvloer.
 • Geleerde lessen omzetten in de praktijk.
 • Introductie: oplossingsgerichte vragen challenge.

Dag 2

 • Oplossingsgericht werken en leidinggeven- de theorie.
 • Oplossingsgerichte vragen challenge.
 • Van waarde naar capability- set vanuit een oplossingsgericht perspectief.
 • Behandel je medewerker (on)gelijk?!
 • Behandel je medewerker (on)gelijkheid toepassen in de praktijk.

Dag 3

 • Ben een rolmodel en werk naar jouw waarden.
 • Implementeren van de Continious Dialogue op de werkvloer.
 • Verdiepingsmiddag: de punten op de ï omtrent de Continious Dialogue.
 • Hoe nu verder? Plan van aanpak aan de hand van de WOOP techniek.

Praktische informatie

 • 3 dagdelen van elk 4 uur. Verdeeld over 3 maanden (100 days challenge waarbij je continue getriggerd wordt de dialoog aan te gaan d.m.v filmpjes, opdrachten en challenges).
 • Tijd: 09.00 – 13.00 uur of 13.00-17.00 uur.
 • De maatwerk interventies worden in-company gegeven. Externe locatie in overleg mogelijk.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Godert Mollerus van LifeWorks Learning (+316 – 532 760 08, godert.mollerus@lifeworks.com).

Terug