Burn-out diagnostiek en behandeling

Accreditatiepunten: accreditatie is aangevraagd bij het NIP
Datum: 16 september 2020
Plaats: Utrecht, Hoofdkantoor Ascender
Tijd: 09:30 – 17:00 uur
Docent: Arno van Dam en Patricia van Casteren
Aantal bijeenkomsten: 1

In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek en behandeling van burn-out. Docent is dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog. Arno van Dam is naast Science Practioner bij Tranzo en Tilburg University, actief als regiebehandelaar en hoofd van het bureau Zorgkwaliteit en Innovatie bij GGZ WNB.

Met betrekking tot de diagnostiek van burn-out zal het in de cursus gaan over differentiaaldiagnostiek ten aanzien van andere syndromen, pathogenese en hoe de klachten te plaatsen zijn binnen de DSM-5 en ICD-10. Betreffende behandeling zal er een overzicht gegeven worden over de behandeltechnieken die beschreven staan in het behandelprotocol, waarna vervolgens geoefend zal worden met werkgerelateerde interventies en casuïstiek. Door middel van intervisie wordt de wetenschappelijke kennis verder teruggebracht naar de praktijk.

Terug