Burn-out Assessment

Burn-out is de laatste jaren een populaire term geworden. Het wordt door leken en professionals veelvuldig, maar niet altijd correct gebruikt. Als op basis van verkeerde aannames een psychologische behandeling wordt gestart, is een werknemer soms verder van huis. Met een langer herstel tot gevolg, dat naast onnodig extra psychische schade lijdt tot hogere kosten en meer afstand tot de werkvloer. Een voorbeeld:

Stel je geeft leiding aan een team en een van je collega’s is Kees, die een paar stressvolle maanden achter de rug heeft. Op het werk nam hij steeds meer hooi op zijn vork en thuis was de verbouwing van zijn huis uitgemond in een hels project, waar geen einde aan leek te komen. Kees meldt zich ziek bij de huisarts met klachten van overbelasting. ‘Ik zie het al’, zegt de huisarts: ‘je hebt een burn-out. Het is van belang om direct te stoppen met werken. Je zal zeker meerdere maanden rust nodig hebben om te kunnen herstellen.’ Kees volgt het advies netjes op, maar na de maanden rust is er nog weinig verbetering op getreden. Hij ervaart een gebrek aan structuur, voelt zich steeds meer geïsoleerd en is angstig om weer aan het werk te gaan. Wellicht was een paar maanden volledige rust toch niet zo helpend…

Een casus zoals hierboven beschreven zien we bij Birdview veelvuldig voorbij komen. Dat een dergelijke classificatie -ten onrechte gesteld- schadelijk kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de overlap van de klachten met een depressie. Bij een depressie is activering van belang, daar waar bij een burn-out in eerste instantie volledige rust is voorgeschreven. Is er echter sprake van overspanning (de milde variant van burn-out), dan is volledige rust juist weer niet helpend. Snapt u het nog? Logisch dat professionals zoals huisartsen of bedrijfsartsen, maar ook werkgevers niet altijd goed weten waar zij goed aan doen. Ondanks dat ziektebeelden erg op elkaar kunnen lijken, zijn de prognoses en de meest passende behandelvorm zeer verschillend. Het niet op tijd vast stellen van het juiste ziektebeeld, kan ervoor zorgen dat inadequate behandeling wordt ingezet, waardoor de gevolgen groter zijn: een langer herstel, met onnodige schade voor zowel werknemer als werkgever. Een snelle, juiste diagnose vergroot de kans op een zo snel en duurzaam mogelijk herstel van functioneren in werk.

BirdView kan u bij dit probleem helpen. Tijdens de Burn-Out Scan wordt door een psycholoog onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van of het risico op burn-out. Door middel van een uitgebreid gesprek met een psycholoog met expertise op het gebied van de Arbeid en Gezondheid, in combinatie met enkele vragenlijsten worden klachten, risicofactoren voor langdurig verzuim en werkwaarden in kaart gebracht. Daarmee bevat het advies meer diepgang dan enkel de uitspraak of er al dan niet sprake is van burn-out. De resultaten geven naast een inschatting van de mate van burn-out, gericht behandeladvies en concrete, oplossingsgerichte adviezen om de re-integratie vorm te geven.

Voor meer informatie en/of overleg of dit product bij uw specifieke casus past kunt u contact opnemen met ons secretariaat op 030-2080319 of vraag gratis advies.

 1. Aanmelding

  1

  1Cliënt wordt door bedrijfsarts of verzekeringsarts of de werkgever aangemeld voor een expertise. (Aangezien een belangrijk deel van een expertise bestaat uit medische informatie is het wenselijk, dan wel noodzakelijk, dat er een medicus betrokken is. Enkel een medicus kan het medisch rapport inzien en samen met cliënt de adviezen, voorkomen uit de expertise, in werking zetten.)

 2. Inplannen cliënt en versturen vragenlijst

  2

  2BirdView neemt contact op met cliënt om het onderzoek in te plannen. Daarnaast worden naar cliënt, bedrijfs- of verzekeringsarts en de werkgever een online vragenlijst gestuurd. Zo kunnen we uitzoomen, een breder kader scheppen en onze onafhankelijke positie waarborgen.

 3. Gesprek met psycholoog

  3

  3Tijdens het gesprek met de psycholoog zal worden ingezoomd op verschillende psychologische facetten en de persoonlijke mogelijkheden van de werknemer.

 4. Testonderzoek

  4

  4Na afloop van het gesprek met de psycholoog wordt testonderzoek afgenomen. In veel gevallen kan dit online. Bij een neuropsychologisch onderzoek gebeurt dit op één van onze locaties.

 5. Eventueel tweede onderzoeksdag

  5

  5Indien er sprake is van een multidisciplinair onderzoek vindt er op een andere dag een tweede gesprek plaats met bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, psychiater of arbeidsdeskundige.

 6. Verwerking rapportage

  6

  6De rapportage wordt verwerkt. In de conclusie en adviezen worden, naast een formeel diagnostisch antwoord, relevante (transdiagnostische) elementen zoals persoonlijkheid, coping, omgevingsfactoren en vaardigheden betrokken.

 7. Inzage

  7

  7De medisch en niet-medisch rapportage worden naar cliënt verstuurd voor inzage; betrokkene krijgt twee weken om eventuele feitelijke onjuistheden naar voren te brengen. Deze worden aangepast in het rapport.

 8. Versturen rapportage

  8

  8Naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts wordt het medisch rapport verstuurd. Naar de werkgever wordt een niet-medische werkgeversbrief/rapportage verstuurd (in het geval van een psychiatrische expertise wordt er geen niet-medische terugkoppeling gegeven aan werkgever aangezien dit onderzoek een volledig medisch insteek heeft).

 9. Nazorg

  9

  9Zowel werkgever, bedrijfsarts als cliënt kunnen na afloop van het onderzoek contact opnemen met de onderzoeker(s) indien overleg gewenst is.

Dit product staat in de volgende categorieën

Doelgroep: | | Organisatieniveau: | | Programma: | | Benadering: |
Terug