A&G Fundamentals

Bouwstenen basisopleiding

Accreditatie: is aangevraagd
Datum: 23 september, 26 oktober en 13 & 27 november 2020
Plaats: Utrecht, Hoofdkantoor Ascender
Tijd: 09:30 – 17:00 uur
Docent: Patricia van Casteren, Reinout Slee, Hanna Boersema, Claudia van der Heijde
Aantal bijeenkomsten: 4

De A&G fundamentals is een modulaire cursus bestaand uit diverse bouwstenen (ook los te volgen) welke van groot belang zijn voor het functioneren als A&G psycholoog.

Op de eerste dag wordt vanuit de sociale wet- en regelgeving naar alle betrokken actoren rondom één cliënt en diens belangen, rechten en plichten gekeken. Lastige casussen op het gebied van klacht- en tuchtrecht en ethische problemen zullen door Reinout Slee aan het licht worden gebracht en uitgewerkt.

Vervolgens wordt door Hanna Boersema ingegaan op de organisatie als systeem waarin cliënten/werknemers verkeren. Hierbij wordt op systemische wijze ingegaan op rolvervulling, het kleuren denken van Caluwe, het ontdekken van patronen en het werken met de organisatie als systeem.

Na het organisatiestuk verkend te hebben wordt ingegaan op het Employability model, ontwikkeld en onderzocht in promotie-onderzoek door Claudia van der Heijde, welke in kaart brengt wat een organisatie van een werknemer verwacht. Om tot slot de brug te maken naar het Capability model, door Patricia van Casteren, welke in kaart brengt wat belangrijke waardes van werknemers zijn in hun werk, in hoeverre zij hierin worden ondersteund vanuit de organisatie en het de werknemer zelf lukt om hier ook daadwerkelijk naar te handelen.

Na deze cursus ben je in staat om vanuit verschillende perspectieven vraagstukken van een cliënt/werknemer te analyseren en dit in een breder kader te plaatsen.

Terug