A&G Fundamentals

Bouwstenen basisopleiding

Accreditatie: is aangevraagd
Docenten: Patricia van Casteren, Reinout Slee, Hanna Boersema, Claudia van der Heijde
Aantal bijeenkomsten: 4

De A&G fundamentals is een modulaire cursus bestaand uit diverse bouwstenen (ook los te volgen) welke van groot belang zijn voor het functioneren als A&G psycholoog.
Patricia van Casteren, zal aan de hand van het Capability model, toelichten wat belangrijke waardes van werknemers zijn in hun werk, in hoeverre zij hierin worden ondersteund vanuit de organisatie en het de werknemer zelf lukt om hier ook daadwerkelijk naar te handelen.

Reinout Slee behandelt vanuit de sociale wet- en regelgeving naar alle betrokken actoren rondom één cliënt en diens belangen, rechten en plichten. Lastige casussen op het gebied van klacht- en tuchtrecht en ethische problemen zullen door Reinout Slee aan het licht worden gebracht en uitgewerkt.

Hanna Boersema gaat in op de organisatie als systeem waarin cliënten/werknemers verkeren. Hierbij wordt op systemische wijze ingegaan op rolvervulling, het kleuren denken van Caluwe, het ontdekken van patronen en het werken met de organisatie als systeem. Claudia van der Heijde, brengt in kaart wat een organisatie van een werknemer verwacht. Aan de hand van het het Employability model, ontwikkeld en onderzocht in haar promotie-onderzoek.

Na deze 4 dagen ben je in staat om vanuit verschillende perspectieven vraagstukken van een cliënt/werknemer te analyseren en dit in een breder kader te plaatsen.

Terug