Gelukkige, gezonde en mondige mensen vormen het hart van goed presterende organisaties.
Een nieuwe kijk op de gezondheid en wellbeing van werknemers.

Sinds eind 2021 maakt Ascender deel uit van LifeWorks, een gerenommeerde internationale organisatie op het gebied van het ‘Employee Wellbeing’ en Psychische Gezondheid. Eind 2022 was er wederom een nieuwe ontwikkeling, toen TELUS Health LifeWorks verwelkomde binnen haar gelederen. Dit moment markeerde het begin van een spannend nieuw tijdperk in de ontwikkeling van LifeWorks en daarmee van Ascender. Mensen van LifeWorks en TELUS Health hebben vanaf dat moment nauw samengewerkt om voor al onze opdrachtgevers de best mogelijke oplossingen te bedenken voor mentale-, fysieke, sociale- en financiële- gezondheid van medewerkers en zelfstandige professionals.

De nieuw ontwikkelde TELUS Health-strategie stelt onze opdrachtgevers centraal in alles wat we doen. Dit door o.a. de beste technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg te integreren in onze oplossingen voor (psychologische) gezondheids- en wellbeing producten en -programma’s (persoonlijk of virtueel) en daarnaast buiten Nederland, in producten en diensten voor pensioenen, uitkeringen en administratie.

In een tijd waarin de vraag naar ondersteunende gezondheidsdiensten nog nooit zo groot is geweest gaat TELUS Health voor betere gezondheids- en wellbeing-ervaringen zorgen voor mensen over de hele wereld en voor de opdrachtgevers van Ascender in Nederland. Met meer dan 85 jaar gecombineerde ervaring gaan we onze kennis, technologieën en onze servicegerichte medewerkers inzetten om de gezondste gemeenschappen en werkomgevingen ter wereld te bouwen.

Lees verder hoe we ons inzetten voor het bouwen van de gezondste communities en werkomgevingen ter wereld.

Over Ascender

Ascender is al 25 jaar dé psychologische dienstverlener op het gebied van Arbeid & Gezondheid (A&G) in Nederland. We noemen gezond aan het werk zijn ook wel ‘werkvitaliteit’. Met veel passie en deskundigheid versterken wij de kracht van werkende mensen. Ook als werken even niet lukt. Onze ervaren (A&G) psychologen en trainers zijn gespecialiseerd in werkvitaliteit en maken gebruik van de nieuwste inzichten en methodes, altijd met een oplossingsgerichte aanpak. Elk traject en training met oog voor de persoon in de werkcontext en zorgvuldig afgestemd op het team of het individu. Glashelder, met de focus op optimaal functioneren op de lange termijn.

Geen werkend leven zonder obstakels. In alle trajecten van Ascender gaat het om het begeleiden van het individu, de medewerker of het team in de context van de werkomgeving.

Een transformationele reis. LifeWorks en daarmee Ascender wordt TELUS Health.

Sinds eind 2021 maakt Ascender deel uit van LifeWorks, een gerenommeerde internationale organisatie op het gebied van het ‘Employee Wellbeing’ en Psychische Gezondheid. Eind 2022 was er wederom een nieuwe ontwikkeling, toen TELUS Health LifeWorks verwelkomde binnen haar gelederen. Dit moment markeerde het begin van een spannend nieuw tijdperk in de ontwikkeling van LifeWorks en daarmee van Ascender. Mensen van LifeWorks en TELUS Health hebben vanaf dat moment nauw samengewerkt om voor al onze opdrachtgevers de best mogelijke oplossingen te bedenken voor mentale-, fysieke, sociale- en financiële- gezondheid van medewerkers en zelfstandige professionals.

De nieuw ontwikkelde TELUS Health-strategie stelt onze opdrachtgevers centraal in alles wat we doen. Dit door o.a. de beste technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg te integreren in onze oplossingen voor (psychologische) gezondheids- en wellbeing producten en -programma’s (persoonlijk of virtueel) en daarnaast buiten Nederland, in producten en diensten voor pensioenen, uitkeringen en administratie.

In een tijd waarin de vraag naar ondersteunende gezondheidsdiensten nog nooit zo groot is geweest gaat TELUS Health voor betere gezondheids- en wellbeing-ervaringen zorgen voor mensen over de hele wereld en voor de opdrachtgevers van Ascender in Nederland. Met meer dan 85 jaar gecombineerde ervaring gaan we onze kennis, technologieën en onze servicegerichte medewerkers inzetten om de gezondste gemeenschappen en werkomgevingen ter wereld te bouwen.

Lees verder hoe we ons inzetten voor het bouwen van de gezondste communities en werkomgevingen ter wereld.

Wat doet TELUS Health?

Helpen bij het leveren van continue ondersteuning voor alle aspecten van gezondheid en well-being.
TELUS Health (voorheen LifeWorks, waar Ascender deel van uit maakt) biedt oplossingen die de ondersteuning bieden die werknemers nodig hebben, wanneer en hoe ze die nodig hebben. We kunnen proactief ingrijpen wanneer iemand risico loopt, hulp bieden bij herstel, om medewerkers te helpen hun beste en meest productieve zelf te zijn.

Technologie en talent combineren om resultaten te boeken.
Het is altijd een uitdaging om digitale technologie te integreren met menselijke interacties. Onze oplossingen combineren onze diepgaande expertise met op AI gebaseerde technologieën, die helpen complexe oplossingen eenvoudig, toegankelijk en intuïtief te maken voor mensen en leidinggevenden in hun werkcontext.

Het bieden van een begeleid traject naar well-being
Elk individu en elke organisatie is uniek en heeft andere behoeften op het gebied van well-being. Voordat we onze mogelijkheden voor ondersteuning bieden, gaan we in gesprek met belangrijke stakeholders in de organisatie en helpen we hen hun doelen te bereiken door eerst vooral te luisteren en te begrijpen wat zij nodig hebben.

Wat biedt TELUS Health?
Mensen in hun kracht zetten door hun well-being te ondersteunen.
We gebruiken een uniforme benadering van alle aspecten van wellbeing – ondersteuning voor mentale, financiële, sociale en fysieke gezondheid. TELUS Health (voorheen LifeWorks, waar Ascender deel van uit maakt) ondersteunt mensen tijdens de meest kritieke momenten van hun leven: de komst van een kind, het kopen van een huis, wanneer een partner ziek wordt, tijdens een crisis en bij pensionering. Wij zijn er als het er toe doet.

Het helpen versterken van de veerkracht van de organisatie.
Door het welzijn van medewerkers te ondersteunen, levert TELUS Health (voorheen LifeWorks, waar Ascender deel van uit maakt) resultaten op strategische onderdelen zoals engagement, behoud van talent en productiviteit. We helpen de kosten van zorg, verzuim en arbeidsongeschiktheid te beheersen, waardoor organisaties sterker worden en zich beter kunnen aanpassen aan een veranderende en uitdagende wereld.

Met als doel een echt verschil te maken in communities.
Door ons doel na te streven van ‘improving lives, improving business’, streven we ernaar het leven van communities te verbeteren en echt een verschil te maken. Vandaag de dag bereiken we miljoenen mensen met onze well-being-oplossingen, investeringen in communities en het vrijwilligerswerk van onze medewerkers.

Ondersteuning door een totaal well-being concept

  • Mentaal Mensen helpen hun volledige potentieel te realiseren, om te gaan met dagelijkse stressfactoren en productief te zijn.
  • Financieel Kennis, gedrag, en inzichten die financiële zekerheid ondersteunen.
  • Sociaal Sterke sociale relaties die mensen een gevoel van verbondenheid geven.
  • Fysiek Lifestyle keuzes die de fysieke gezondheid op de korte en lange termijn ondersteunen.

Visie op werk                                                                                              

Een gezonde beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling. Werk moet waarde toevoegen aan zowel de organisatie als de werkende.  Daarnaast moet werk voldoende aansluiten bij wat de werkende belangrijk en waardevol vindt. Een gezonde werkomgeving is daarbij van groot belang. Dit bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en daarmee de kwaliteit van werken en leven. Ascender heeft gerichte aandacht voor het functioneren van mensen in hun werkomgeving.

Wij helpen niet alleen individuen en teams, maar ondersteunen ook organisatie-breed. Voor het brede perspectief ontwikkelen wij maatwerkprogramma’s, passend bij de doelstellingen van de organisatie. Denk hierbij aan mentale ondersteuning, duurzame inzetbaarheid van medewerkers of verbeterd functioneren van teams. Elk maatwerkprogramma is modulair opgebouwd. De dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit verschillende preventieve coachingstrajecten (voorkomen) en curatieve re-integratietrajecten (herstellen). Op verzoek stellen wij ook branche-specifieke programma’s samen, zoals wij die ontwikkelden voor de zorgsector.

Wij helpen niet alleen individuen en teams, maar ondersteunen ook organisatie-breed. Voor het brede perspectief ontwikkelen wij maatwerkprogramma’s, passend bij de doelstellingen van de organisatie. Denk hierbij aan mentale ondersteuning, duurzame inzetbaarheid van medewerkers of verbeterd functioneren van teams. Elk maatwerkprogramma is modulair opgebouwd. De dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit verschillende preventieve coachingstrajecten (voorkomen) en curatieve re-integratietrajecten (herstellen). Op verzoek stellen wij ook branche-specifieke programma’s samen, zoals wij die ontwikkelden voor de zorgsector.

Werk als Waarde
Het door prof. dr. Jac van der Klink ontwikkelde model ‘Werk als Waarde©’ vormt de basis van onze visie en komt terug in al onze interventies: ‘Om duurzame inzetbaarheid te realiseren moet werk waarde toevoegen aan de organisatie én aan de werknemer.’ Met deze benadering richten wij ons niet alleen op het huidige functioneren, maar ook op inzetbaarheid op de lange termijn. Voor meer informatie, kijk hier: www.werkalswaarde.nl.

WerkVitaliteit
Mensen die in hun werk kunnen doen wat zij belangrijk vinden (Werk als Waarde) voelen zich ‘eigenaar’ van hun gedrag. Zij voelen zich vitaal; energiek, gemotiveerd en veerkrachtig, ook bij tegenslag. Vitaliteit is een belangrijke voorwaarde voor bevlogen en goed functionerende mensen, en biedt preventieve bescherming tegen uitval. Ascender gelooft in de kracht van vitale mensen en in organisaties die dit mogelijk maken. Organisaties die investeren in welbevinden en duurzame inzetbaarheid van mensen. Met onze expertise in de psychologie van Arbeid & Gezondheid dragen wij hier met passie aan bij.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn zeer uiteenlopend. Ascender mag inmiddels vele grote en kleinere bedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen en arbeidsongeschiktheidsverzekeraars tot haar opdrachtgevers rekenen en begeleidt jaarlijks duizenden individuen terug naar werk of naar een vitaler functioneren op het werk. Daarnaast helpt Ascender teams en vakgroepen van medisch specialisten om de samenwerking te verbeteren.

Overtuiging

Wanneer werk voldoende aansluit op wat iemand belangrijk en waardevol vindt, past bij persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een gezonde werkomgeving, bevordert dit de lichamelijke en geestelijke gezondheid en in algemene zin de kwaliteit van werken en leven. Maatschappelijk gezien is een gezonde beroepsbevolking een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling. Dit idee leeft niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Context werkomgeving

In alle trajecten van Ascender gaat het om het begeleiden van het individu, de medewerker of het team in de context van de werkomgeving. In de werkwijze van Ascender is het functioneren in de werkomgeving altijd een belangrijk terugkerend thema. Indien wenselijk worden relevante stakeholders uit de werkomgeving betrokken.

Samenwerking Tranzo

De behoefte ontstond om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. In 2015 heeft Ascender, samen met Dow Benelux en de NSPOH, de leerstoel psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid opgericht. Deze leerstoel is gevestigd bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn van de Universiteit Tilburg en wordt ingevuld door Dr. E. P. M. Brouwers (hiervoor door Prof. Dr. J.J.L. (Jac) van der Klink). Professor Van der Klink blijft betrokken bij Ascender en geeft desgewenst haar klanten advies op het gebied van duurzame inzetbaarheid in arbeid. Het door Van der Klink ontwikkelde model voor duurzame inzetbaarheid in arbeid ‘Werk als Waarde’ dient als inspiratie voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Ascender.

Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Werk als Waarde© model voor Duurzame Inzetbaarheid

Ascender heeft het Werk als Waardemodel geïntegreerd in al haar interventies. Daarmee richten wij ons niet alleen op het huidig maar ook op toekomstig functioneren. Nieuwsgierig naar de visie van Jac van der Klink en het Werk als Waarde model? Neem contact op met het secretariaat van Ascender: info@Ascender.nl. Voor meer informatie over het model: www.werkalswaarde.nl.

Gezonde mensen, gezonde organisatie

Naast het werk op individueel niveau, is Ascender een partner op organisatie-niveau. Periodiek worden opdrachtgevers geanonimiseerd geinformeerd over de trends die de lopende trajecten laten zien (demografie, type problematiek). Dat wil zeggen dat wij alert zijn op specifieke problematiek binnen bepaalde functiegroepen of op bepaalde afdelingen binnen een bedrijf (zie ook ervaringen) met het doel een bijdrage aan het gezond houden van de werkomgeving.