Over Ascender, the Working Life Company

Ons verhaal

Ascender is al 25 jaar dé psychologische dienstverlener op het gebied van Arbeid & Gezondheid (A&G). We noemen gezond aan het werk zijn ook wel ‘werkvitaliteit’. Met veel passie en deskundigheid versterken wij de kracht van werkende mensen. Ook als werken even niet lukt. Onze ervaren (A&G) psychologen en trainers zijn gespecialiseerd in werkvitaliteit en maken gebruik van de nieuwste inzichten en methodes, altijd met een oplossingsgerichte aanpak. Elk traject en training met oog voor de persoon in de werkcontext en zorgvuldig afgestemd op het team of het individu. Glashelder, met de focus op optimaal functioneren op de lange termijn.

Geen werkend leven zonder obstakels. In alle trajecten van Ascender gaat het om het begeleiden van het individu, de medewerker of het team in de context van de werkomgeving.

Visie                                                                                            
Een gezonde beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling. Werk moet waarde toevoegen aan zowel de organisatie als de werkende.  Daarnaast moet werk voldoende aansluiten bij wat de werkende belangrijk en waardevol vindt. Een gezonde werkomgeving is daarbij van groot belang. Dit bevordert de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en daarmee de kwaliteit van werken en leven. Ascender heeft gerichte aandacht voor het functioneren van mensen in hun werkomgeving.

Wij helpen niet alleen individuen en teams, maar ondersteunen ook organisatie-breed. Voor het brede perspectief ontwikkelen wij maatwerkprogramma’s, passend bij de doelstellingen van de organisatie. Denk hierbij aan mentale ondersteuning, duurzame inzetbaarheid van medewerkers of verbeterd functioneren van teams. Elk maatwerkprogramma is modulair opgebouwd. De dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit verschillende preventieve coachingstrajecten (voorkomen) en curatieve re-integratietrajecten (herstellen). Op verzoek stellen wij ook branche-specifieke programma’s samen, zoals wij die ontwikkelden voor de zorgsector.

Historie

Ascender komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen kleinere psychologische adviesbureaus. Een van de oprichters Prof. Dr. Erik van de Loo had reeds lang geleden de visie dat werknemers en organisaties er baat bij zouden hebben psychologisch support te kunnen krijgen op momenten van verandering, zowel prive- als in het werkend leven. Hij wist grote organisaties ervan te overtuigen een in-company bedrijfspsycholoog aan te trekken, bijvoorbeeld in tijden van reorganisatie. Dick Freriks (psychotherapeut, klinisch psycholoog) zag dat vooral inkomensverzekeraars worstelden met het ‘ongrijpbare’ psychisch verzuim bij ondernemers en zakelijke en medische professionals. Daarnaast vroegen steeds meer bedrijven hem om advies over het duurzaam inzetbaar houden van werknemers. Van het begeleiden van werknemers in de spreekkamer verplaatsten de activiteiten zich naar de interactie tussen werknemer en werkcontext.

Groei van de organisatie vraagt om verdere ontwikkeling in strakke procedures, concrete producten en richtlijnen. Sinds 2009 is Moniek Vossenaar aan boord om dit professionalisatie proces verder vorm te geven.

Werk als Waarde
Het door prof. dr. Jac van der Klink ontwikkelde model ‘Werk als Waarde©’ vormt de basis van onze visie en komt terug in al onze interventies: ‘Om duurzame inzetbaarheid te realiseren moet werk waarde toevoegen aan de organisatie én aan de werknemer.’
Met deze benadering richten wij ons niet alleen op het huidige functioneren, maar ook op inzetbaarheid op de lange termijn. Voor meer informatie, kijk hier: www.werkalswaarde.nl.

WerkVitaliteit
Mensen die in hun werk kunnen doen wat zij belangrijk vinden (Werk als Waarde) voelen zich ‘eigenaar’ van hun gedrag. Zij voelen zich vitaal; energiek, gemotiveerd en veerkrachtig, ook bij tegenslag. Vitaliteit is een belangrijke voorwaarde voor bevlogen en goed functionerende mensen, en biedt preventieve bescherming tegen uitval. Ascender gelooft in de kracht van vitale mensen en in organisaties die dit mogelijk maken. Organisaties die investeren in welbevinden en duurzame inzetbaarheid van mensen. Met onze expertise in de psychologie van Arbeid & Gezondheid dragen wij hier met passie aan bij.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn zeer uiteenlopend. Ascender mag inmiddels vele grote en kleinere bedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen en arbeidsongeschiktheidsverzekeraars tot haar opdrachtgevers rekenen en begeleidt jaarlijks duizenden individuen terug naar werk of naar een vitaler functioneren op het werk. Daarnaast helpt Ascender teams en vakgroepen van medisch specialisten om de samenwerking te verbeteren.

Overtuiging

Wanneer werk voldoende aansluit op wat iemand belangrijk en waardevol vindt, past bij persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een gezonde werkomgeving, bevordert dit de lichamelijke en geestelijke gezondheid en in algemene zin de kwaliteit van werken en leven. Maatschappelijk gezien is een gezonde beroepsbevolking een belangrijke voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling.
 Dit idee leeft niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Context werkomgeving

In alle trajecten van Ascender gaat het om het begeleiden van het individu, de medewerker of het team in de context van de werkomgeving. In de werkwijze van Ascender is het functioneren in de werkomgeving altijd een belangrijk terugkerend thema. Indien wenselijk worden relevante stakeholders uit de werkomgeving betrokken.

Samenwerking Tranzo

De behoefte ontstond om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. In 2015 heeft Ascender, samen met Dow Benelux en de NSPOH, de leerstoel psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid opgericht. Deze leerstoel is gevestigd bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn van de Universiteit Tilburg en wordt ingevuld door Dr. E. P. M. Brouwers (hiervoor door Prof. Dr. J.J.L. (Jac) van der Klink). Professor Van der Klink blijft betrokken bij Ascender en geeft desgewenst haar klanten advies op het gebied van duurzame inzetbaarheid in arbeid. Het door Van der Klink ontwikkelde model voor duurzame inzetbaarheid in arbeid ‘Werk als Waarde’ dient als inspiratie voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van Ascender.

Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Werk als Waarde© model voor Duurzame Inzetbaarheid

Ascender heeft het Werk als Waardemodel geintegreerd in al haar interventies. Daarmee richten wij ons niet alleen op het huidig maar ook op toekomstig functioneren. Nieuwsgierig naar de visie van Jac van der Klink en het Werk als Waarde model? Neem contact op met het secretariaat van Ascender: info@Ascender.nl. Voor meer informatie over het model: www.werkalswaarde.nl.

Gezonde mensen, gezonde organisatie

Naast het werk op individueel niveau, is Ascender een partner op organisatie-niveau. Periodiek worden opdrachtgevers geanonimiseerd geinformeerd over de trends die de lopende trajecten laten zien (demografie, type problematiek). Dat wil zeggen dat wij alert zijn op specifieke problematiek binnen bepaalde functiegroepen of op bepaalde afdelingen binnen een bedrijf (zie ook ervaringen) met het doel een bijdrage aan het gezond houden van de werkomgeving.