Corona/na COVID hulp

Net als u zien wij dat momenteel veel werkenden vragen of onzekerheden hebben met betrekking tot omgaan met Corona-virus en de consequenties voor werk en privé. Sommige mensen die COVID-19 onder de leden hebben gehad, blijven last hebben van klachten en tegelijkertijd gaat men weer aan het werk.
Naar aanleiding van de ‘lockdown’ hebben wij voor onze vaste opdrachtgevers de hulplijn weer geactiveerd tot in ieder geval 2 maart 2021. Via het telefoonnummer 0800-3277378 kan men weer vertrouwelijk en anoniem een beroep doen op de psychologen voor werkvitaliteit van Ascender.

Ascender The Working Life Company - Psychologen voor WerkVitaliteit

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het relatiemanagement Sigrid Tjallingii en Nivine Labouchere
Via het e-mailadres relatie@ascender.nl en zijn wij telefonisch bereikbaar via: 030-2522792.

ReintegratieRoute na COVID-19

ReintegratieRoute® is een begeleidingstraject gericht op succesvolle en duurzame reïntegratie bij psychische of lichamelijke problematiek.

De behandelscope is vergelijkbaar met die van de Generalistische Basis GGZ. ReintegratieRoute is daarbij gericht op werkactivering. De werkcontext wordt derhalve direct betrokken bij de re-integratie en onze trajecten bevatten heldere procesondersteuning voor de opdrachtgever ten aanzien van de voortgang.

De trajecten bestaan uit vijf, acht of twaalf sessies, waarbij zowel werknemers als zelfstandig ondernemers geholpen kunnen worden.