Nieuws over MedischVitaal

Psychische aandoeningen meest gemelde beroepsziekten in 2022

Psychische aandoeningen zijn samen met aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2022. In de gezondheidszorg, industrie en bij de overheid zijn de cijfers het hoogst.

Dit blijkt uit het vandaag verschenen ‘Kerncijfers 2023’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC.

Psychische aandoeningen hoogste incidentie

In totaal meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen hebben de hoogste incidentiecijfers. Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen (meestal door coronavirus), neurologische aandoeningen, gehooraandoeningen en huidaandoeningen.

Bij 87 procent van de beroepsziektemeldingen zijn de mensen tijdelijk arbeidsongeschikt. Bij 6,4 procent zijn mensen blijvend (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt door een beroepsziekte.

Kerncijfers 2023

Kerncijfers 2023 is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal geregistreerde beroepsziekten, de aard ervan en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

Bron: Skipr