Happy Pride

Bij Ascender werken we vanuit het gedachtengoed van de Werk als Waarde benadering: kunnen zijn wie je wilt zijn en kunnen doen wat voor jou van waarde is, levert een grote bijdrage aan je welzijn en je veerkracht en aan je duurzame inzetbaarheid in werk. In deze Pride week, met als thema My Gender, My Pride is het goed om nog eens stil te staan bij het belang van jezelf te kunnen zijn. Op papier is dat in Nederland uitstekend geregeld, maar helaas blijkt in de praktijk dat de ongeschreven regels lang niet altijd zo veel ruimte bieden. Het is vaak niet eenvoudig jezelf te zijn in een wereld die een uitgesproken mening heeft over jouw gender, jouw seksualiteit, jouw zijn. Waar homofobe grappen gemaakt worden en je regelmatig op tv ziet dat in andere landen mensen zoals jij vervolgd worden. Open zijn over je gender en geaardheid is voor veel mensen niet een eenmalige “coming out”, maar steeds opnieuw een afweging of het wel verstandig is om in deze situatie open te zijn over jezelf.

Voor Ascender houdt diversiteit en respect niet op bij de regenboog op de website of dit bericht tijdens pride. Bij ons is ruimte voor iedereen. Dat geldt zowel voor onze eigen medewerkers als voor onze cliënten. Wie je ook bent, hoe je je ook identificeert, onze psychologen zijn er voor je en je kunt je veilig voelen bij hen. Geen enkele psycholoog zal je afwijzen op basis van je geaardheid of gender en zal je zeker nooit tegen jouw zin outen, ook niet bij je werkgever.  Ook niet als je nog twijfelt of nog volop op zoek bent naar antwoorden.

Werkgevers en leidinggevenden helpen we graag om een goed werkgever voor iedereen te zijn. We kunnen je helpen beter te worden in het managen van diversiteit en te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat doen we door de inzet van een externe vertrouwenspersoon en door het aanbieden van trainingen, evidence based en praktijkgericht, voor leidinggevenden. Wil je hierover meer info, kijk dan eens op de website van Workplace Learning of neem contact met ons op. Op 20 september organiseren we bovendien een gratis webinar over micro agressie op de werkplek en de rol van de vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag. Houdt u daarvoor de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Happy Pride!