Nieuws over Ascender

Hoe kan de duurzame inzetbaarheid van werknemers worden bevorderd?

Hoe kan de duurzame inzetbaarheid van werknemers worden bevorderd?

Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid bij werknemers

Er komt steeds meer oog voor duurzame inzetbaarheid van personeel. Dit is niet verwonderlijk, want het investeren als werkgever in duurzame inzetbaarheid zorgt niet alleen voor gelukkiger personeel, het komt ook de productiviteit sterk ten goede. Niet voor niets zijn stress en psychisch verzuim grote veroorzakers van verminderde productiviteit!

In deze tijd van schaarste van (goed) personeel, is het dan ook logisch om uw werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Duurzame inzetbaarheid

Maar duurzame inzetbaarheid is meer dan alleen goed zorgen voor uw personeel. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het over de balans tussen belasting en belastbaarheid, over oog voor persoonlijke ontwikkeling en over de juiste persoon op de juiste plaats.

Opvallend is dat de meeste bedrijven nog geen inhoudelijk beleid voeren dat is gericht op duurzame inzetbaarheid. Dit is exact de reden waarom wij onze expertise op dit gebied inzetten. Onze achtergrond in psychologie zorgt ervoor dat wij begrijpen wat uw medewerkers nodig hebben. Wanneer u hen dit kunt bieden, dan krijgt u hiervoor gelukkige, gezonde, loyale en productieve medewerkers terug.

We vertellen u graag meer over hoe wij dit in de praktijk voor u kunnen doen.

Duurzaam werken

Duurzame inzetbaarheid in zeven werkwaarden

Omdat duurzame inzetbaarheid een groot aantal facetten kent, werken wij met zeven werkwaarden om het hele palet aan mogelijkheden te kunnen bieden. Deze vatten wij samen in het “werk als waarde model”.

Hierbij komen bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden van iemand aan bod. Maar ook de doelen die een persoon heeft en het gegeven of iemand betekenis/zingeving uit zijn werk haalt.

Door deze gebieden in kaart te brengen, krijgen we een goed beeld van wat passend is voor een werknemer. Door deze informatie te combineren met de werkcontext (de behoefte van uw bedrijf) kan er een juiste “fit” worden gevonden. Een bepaalde functie of set van taken/verantwoordelijkheden die ervoor zorgen dat uw medewerkers de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

Dit model kan worden toegepast op medewerkers die al goed functioneren. Maar dit model is ook toe te passen op werknemers die regelmatig ziek zijn of die niet goed functioneren. Door ook de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers te stimuleren, kunt u grote verschillen in productiviteit verwachten.

“Wij gebruiken het werk-als-waarde model om vast te stellen op welke wijze uw medewerkers het beste tot hun recht komen”

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid klinkt dus heel erg mooi, maar wat heeft u er precies aan?

Er zijn evidente voordelen voor zowel u als werkgever, als voor de werknemer. Wanneer een werknemer op zijn plek zit en werk doet waar hij of zij voldoening uit haalt, zal men dit langer kunnen volhouden.

Dit zorgt ervoor dat de werknemer zijn werk als veel prettiger ervaart en productiever is. Doordat uw personeel op de juiste plek zit, hebben zij minder last van stress en is er minder ziekte uitval. Ook draagt dit bij aan een hogere productiviteit en een hogere kwaliteit van werken.

Beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid is bijvoorbeeld één van de meest succesvolle manieren om psychisch verzuim te verminderen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid zorgt dus voor personeel dat zijn werk beter doet en dat minder vaak ziek is. Dat is bijzonder aantrekkelijk voor u als werkgever.

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk

We noemden u al eerder het “werk als waarde” model. Wij gebruiken dit model om vast te stellen op welke wijze uw medewerkers het beste tot hun recht komen. Dit betekent dat wij de behoeften en de capaciteiten van uw medewerkers door middel van vragenlijsten en eventueel aanvullend onderzoek, in kaart kunnen brengen.

Hierbij gaat het niet alleen om werkinhoudelijke factoren, maar ook het bredere geheel. Hierdoor komt in beeld waarom iemand disfunctioneert of juist excelleert. Deze kennis kan vervolgens worden ingezet om bijvoorbeeld verzuim te verminderen of de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Ascender staat klaar voor u en uw organisatie. Wij komen graag met u in contact om vrijblijvend te onderzoeken of onze expertise u kan helpen bij investeren in duurzame inzetbaarheid.