Nieuws over Ascender

Een gezonde, gelukkige en productieve werknemer door PSA preventie

Een gezonde, gelukkige en productieve werknemer door PSA preventie

PSA preventie voor gelukkige werknemers

Het wordt al genoemd als één van de grote bedreigingen voor het bedrijfsleven voor de komende jaren; het gebrek aan arbeidskrachten. De komende jaren zal het lastig worden om nieuwe mensen aan te trekken, waardoor het nog belangrijker is om goed voor uw bestaande werknemers te zorgen.

Dit betekent niet alleen dat u ze aan zich wilt binden door goede voorwaarden. Minstens zo belangrijk is het welzijn van uw medewerkers omdat dit een direct verband heeft met productiviteit en (verminderd) verzuim.

PSA Preventie Werknemers

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is heel kort door bocht een mismatch in de balans wat iemand aankan en wat er wordt gevraagd. Deze PSA is verantwoordelijk voor een derde van het ziekteverzuim in Nederland! Investeren in het verminderen van PSA is dus een heel voor de hand liggende methode om uitval van personeel te voorkomen.

Toch is hier voor bijna alle bedrijven nog heel veel winst te behalen. Wij vertellen u in dit artikel graag meer over de mogelijkheden die hiervoor zijn.

Psychosociale Arbeidsbelasting

Wat is PSA precies

PSA staat voor Psychosociale Arbeidsbelasting, dit is de belasting of stress die iemand ervaart door en in zijn werkomgeving. In deze werkomgeving is werkdruk vaak een reden voor een te hoge belasting, maar ook onzekerheid of onveiligheid op de werkvloer zorgen voor een hogere PSA.

De PSA die iemand ervaart, is heel persoonlijk. Eenzelfde set taken of dezelfde omstandigheden, kunnen voor twee werknemers een geheel andere belasting geven. Op dezelfde manier kunnen werknemers die een te hoge PSA ervaren, dit om heel verschillende redenen zo ervaren.

Dit zorgt ervoor dat PSA niet zomaar in kaart gebracht kan worden, juist omdat er zoveel variabelen en verschillen zijn. Om toch de belasting te kunnen meten en zelfs te voorspellen, werken wij met het Quality of Working Life Model. In dit model gebruiken wij de zogeheten capability set, die we als maatstaf kunnen gebruiken om te onderzoeken welke belasting wel of niet passend is voor een individuele werknemer.

PSA kan niet los worden gezien van duurzame inzetbaarheid. Want wanneer u duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers belangrijk vindt, dan is het verlagen van de PSA één van de eerste dingen die van belang zijn.

“Wij gebruiken het werk-als-waarde model om vast te stellen op welke wijze uw medewerkers het beste tot hun recht komen”

Hoe kunt u de PSA binnen uw organisatie verbeteren

We noemden al de verstoorde balans die centraal staat bij PSA. Wanneer een werknemer niet opgewassen is de omstandigheden of de eisen die zijn werk aan hem of haar stelt, dan neemt de belasting en stress toe.

Het omgekeerde is ook het geval.

Wanneer een werknemer zich op zijn plaatst voelt, dan ervaart deze een lage PSA. Door het afstemmen van taken op de mogelijkheden van een werknemer, ontstaat er weer balans. Een werknemer die weet dat hij zijn verantwoordelijkheden aankan en die zich ook nog eens gesteund en gewaardeerd weet, is veel minder vatbaar voor uitval en verzuim. De reden hiervoor is dat er weinig stress wordt ervaren en dat de werkdruk niet te hoog is.

Dit betekent overigens niet dat de werknemer dan ook minder werk verzet en minder productief is. Dit betekent alleen dat hij werk verzet waar hij relatief geschikt voor is en waar hij dus duurzaam inzetbaar is.

Door allereerst in kaart te brengen welke taken en omstandigheden bij uw personeel passen en deze vervolgens te matchen met de behoefte in uw bedrijf, kunt u als het ware de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen.

De sleutel hierin is natuurlijk het adequaat in kaart brengen van de mogelijkheden tot belasting die een werknemer aankan. Dit is precies het speerpunt van het door ons gehanteerde model voor Quality of Working Life.

PSA preventie op maat voor productieve en gelukkige werknemers

Ascender biedt maatwerk oplossingen voor organisaties die willen werken aan duurzaam inzetbaar personeel. Door te investeren in de PSA van uw werknemers krijgt u gelukkigere en productievere werknemers terug.

Hiermee is dit niet alleen een investering in uw personeel maar ook in de toekomst van uw onderneming. Wij komen graag met u in contact om u hierbij van passend advies te voorzien.