Nieuws over Ascender

Diagnostiek bij een (dreigende) burn-out van een werknemer

Diagnostiek bij een (dreigende) burn-out van een werknemer

Tijdig een burn-out diagnosticeren

Helaas is de burn-out inmiddels een bekende aandoening. Er zijn bijna geen bedrijven of organisaties die gevrijwaard blijven van uitval van medewerkers door een burn-out.

De burn-out lijkt echter zo veel voor te komen, dat er met enige regelmaat vraagtekens gezet kunnen worden bij de constatering van een burn-out. Wordt er niet soms onterecht het label van een burn-out aan bepaalde klachten gehangen? En aan de andere zijde van het spectrum, worden er niet ook op regelmatige basis de klachten van een burn-out gemist?

Dus ja, de burn-out komt steeds vaker voor. Maar als er een burn-out wordt geconstateerd, is deze constatering dan terecht? En worden sommige andere burn-outs niet gemist? Goede diagnostiek bij een dreigende burn-out is essentieel.

Tijdige Diagnose Burn-out

Naast het wel/niet goed constateren van een burn-out, is er ook nog eens het moment waarop de burn-out wordt geconstateerd. Want hoe later dit gebeurt, hoe groter de schade voor werknemer en werkgever.

Ascender heeft om deze reden de burn-out scan ontwikkeld. Hiermee zorgen we in een (zeer) vroeg stadium voor duidelijkheid. Dit heeft grote voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. We vertellen u graag meer over de achtergrond en doelstellingen van onze aanpak.

Belang Goede Diagnose

Het belang van een goede en tijdige burn-out diagnose

Een burn-out is zeer ingrijpend. Zowel op het persoonlijk vlak voor een werknemer als het economische vlak voor de werkgever. Want naast al het persoonlijke leed, valt er ook een gat op de werkvloer.

Wanneer er sprake is van een burn-out, is er dus schade. Het is dan zaak om zo snel mogelijk aan het herstel te werken. Net zo belangrijk is het vroegtijdig herkennen van de (voortekenen van) burn-out. Want hoe eerder een aankomende burn-out wordt herkend, hoe effectiever er kan worden ingegrepen. Hierdoor is ingrijpen effectiever en de periode van uitval korten.

Daarnaast is het belangrijk om de burn-out te onderscheiden van bijvoorbeeld een depressie of overspannen zijn (een vroeg stadium van burn-out). De verschillende aandoeningen vragen om verschillende maatregelen en kennen ook een ander verloop.

Goede diagnostiek is dus essentieel bij het voorkomen van uitval van werknemers of het beperken van de uitval.

“Wij gebruiken het werk-als-waarde model om vast te stellen op welke wijze uw medewerkers het beste tot hun recht komen”

De Ascender burn-out scan

Een burn-out constateren wanneer deze volledig tot wasdom is gekomen, is eenvoudig. Helaas is er dan al heel veel schade. Het is dus veel beter om een beginnende burn-out aan te zien komen en om vroege signalen van een dreigende burn-out op te pikken.

De scan wordt gedaan door een psycholoog met expertise op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Door middel van speciaal opgestelde vragenlijsten, worden de situatie en de omstandigheden in kaart gebracht.

De resultaten geven naast een inschatting van de mate van burn-out, gericht behandeladvies en concrete, oplossingsgerichte adviezen om de re-integratie vorm te geven.

Er wordt dus niet alleen gekeken naar wat er aan de hand is. Maar ook wat er nodig is om de situatie te verbeteren of om te keren. Hiermee heeft u praktische handvatten waarmee u aan de slag kunt.

Waarom kiezen voor de Ascender burn-out scan

Goed personeel is kostbaar. Dus u wilt hier graag goed voor zorgen. Daarnaast is er ook veel leed dat samengaat met burn-out klachten, ook voor het welzijn van uw werknemers is het dus belangrijk dat alle mogelijkheden die er zijn om de klachten te voorkomen, worden ingezet.

Een goed beleid dat gericht is op het voorkomen, vroegtijdig herkennen en adequaat behandelen van burn-out klachten past naadloos in de visie van duurzame inzetbaarheid. Dit is niet alleen goed voor uw personeel maar ook voor uw organisatie. U voorkomt immers veel verzuim en uitval wanneer u er op tijd bij bent.

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. Onze experts helpen u graag bij het verminderen van verzuim en het investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.