Nieuws over Ascender

Psychische klachten door psychosociale arbeidsbelasting

Psychische klachten door psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting die bij werknemers zorgt voor psychische klachten

Er gaan steeds meer stemmen op dat werkgevers zich schrap moeten zetten omdat de krapte op de arbeidsmarkt nog fors kan gaan toenemen. Niet alleen is het lastig om nieuwe vacatures in te vullen, het is ook nog eens zo dat het ziekteverzuim aan het stijgen is.

Met name het psychisch verzuim kan zorgen voor een langdurige periode van afwezigheid. Deze periode is gemiddeld ruim 200 dagen per ziektegeval! Wanneer het gaat om een burn-out, gaat het vaak zelfs over 300 dagen.

psychosociale arbeidsbelasting

Naast het vinden van nieuw personeel, is het dus minstens zo belangrijk om goed te zorgen voor uw huidige medewerkers. Wanneer deze psychische klachten krijgen door een opeenstapeling van factoren, komen werkgevers geregeld in de problemen.

Om die reden is één van de speerpunten van onze organisatie, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Hiermee verlagen we de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waardoor psychische klachten worden voorkomen of worden verminderd. Dit heeft een direct effect op psychische klachten, ziekteverzuim en welzijn van medewerkers.

En dat er verandering nodig is op dit gebied blijkt wel uit de cijfers. 40% van alle werknemers ervaart veel werkdruk en meer dan een miljoen werknemers ervaren ongewenst gedrag op de werkvloer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de druk om ook in de avonden bereikbaar te zijn, of in aanwezigheid van andere collega’s door een leidinggevende terecht te worden gewezen. Het gevolg is dat één op de drie gevallen van ziekteverzuim door psychosociale arbeidsbelasting komt.

Een gigantische bron van leed en van kosten zijn een goede reden om te investeren in duurzame inzetbaarheid.

beleid duurzame inzetbaarheid

Verplichtingen voor werkgevers op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting

Dat PSA een belangrijke oorzaak is van allerlei vormen van uitval, verzuim en verminderd welzijn voor medewerkers, blijkt ook uit het feit dat de overheid specifieke wetgeving heeft uitgevaardigd op dit gebied.

De Arbowet verplicht werkgevers om beleid te voeren om de PSA te verminderen. Want PSA wordt gezien als één van de grootste risicofactoren voor psychisch verzuim. De Arbowet verplicht werkgevers dan ook om erop toe te zien dat zaken als hoge werkdruk of intimidatie zoveel mogelijk worden voorkomen.

Dit is niet alleen een verplichting vanuit de overheid. Het is ook direct in uw belang als werkgever om een goed beleid te voeren omtrent PSA. Want het psychisch verzuim en de psychische klachten die mede hierdoor worden veroorzaakt, kosten u als werkgever geld.

Het is echter niet eenvoudig om duurzaam in te grijpen. Wij hanteren om deze reden het “Quality of Working Life Model” waarmee we organisaties helpen de PSA te verlagen.

“Wij hanteren het Quality of Working Life Model om een organisatie te helpen op een duurzame manier de PSA te verlagen”

Onze oplossing voor het terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting

We noemden al ons Quality of Working Life model. Dit model heeft als basis het geheel aan vermogens dat een werknemer heeft. Deze “capability set” is een sterke voorspeller van duurzame inzetbaarheid omdat deze uitgaat van de vaardigheden van een medewerker in plaats van zijn takenpakket.

Door de inzichten van dit model toe te passen, kan het werk waarde toevoegen aan het leven van een werknemer. Hierdoor ervaart een medewerker minder werkdruk en krijgt deze meer de kans om in zijn kracht te werken.

Met het afstemmen van de taken en de werkomgeving van een werknemer op zijn mogelijkheden en vermogens, gaat niet alleen het welzijn en de productiviteit van een werknemer omhoog.

Het risico op zaken als burn-out of andere redenen voor psychisch verzuim wordt tevens sterk verlaagd.

Onze hulp bij het terugdringen van de psychosociale arbeidsbelasting

De eerste stap is altijd onderzoek. Zonder een goed beeld van de situatie is het niet mogelijk om constructieve verandering aan te brengen. Wij zullen u dus altijd als eerste helpen met het verkrijgen van inzicht in de situatie. Op welke manier ervaren werknemers PSA en vooral; waarom ervaren zij dit.

Deze kennis is de eerste stap, want deze gegevens zijn direct toepasbaar in het Quality of Working Life model. Door vervolgens in te zetten op waardevol werk waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarbij zij betrokken zijn, wordt de PSA sterk verlaagd. Dit heeft weer direct effect op ziekteverzuim en welzijn. Op dezelfde manier kunnen ook uw medewerkers zelf bijdragen aan een hogere kwaliteit van het werkende leven door bijvoorbeeld in zichzelf te investeren. Wij begeleiden u en uw medewerkers hier graag bij.

Wij komen graag met u in contact om u te helpen bij het (preventief) terugdringen van psychisch verzuim, het bewerkstelligen van duurzame inzetbaarheid en het verlagen van de psychosociale arbeidsbelasting van uw medewerkers.