Nieuws over Ascender

Tijdig onderzoek voorkomt uitval door psychisch verzuim

Tijdig onderzoek voorkomt uitval door psychisch verzuim

Tijdig onderzoek voorkomt uitval door psychisch verzuim

Het (psychisch) ziekteverzuim is in 2020 en 2021 sterk gestegen. Dit komt deels door het directe effect van de pandemie maar deels ook door allerlei indirecte gevolgen. Daarnaast is er langer sprake van een stijgende trend in ziekteverzuim door psychische klachten.

Wij delen in dit artikel graag onze kennis over het voorkomen van ziekteverzuim door psychische klachten. Want waar “klassieke” redenen voor ziekteverzuim zoals rugklachten wel bekend zijn, is een minder bekende vorm van uitval die door “psychische klachten”. Toch is deze vorm van ziekteverzuim inmiddels de op twee na grootste veroorzaker van ziekteverzuim.

tijdig onderzoek voorkomt psychisch uitval verzuim

Dit is niet alleen vervelend voor de persoon die last heeft van de psychische klachten, maar ook een groot probleem voor werkgevers. Want uitval door ziekte is erg duur omdat de werkgever verantwoordelijk blijft voor een groot deel van kosten. Naast de doorlopende kosten, moet er ook nog een vervanger worden gevonden. Iets dat in de huidige overspannen arbeidsmarkt erg lastig kan zijn.

Het is dus niet overdreven om te stellen dat ziekteverzuim door psychische klachten een groot probleem is voor zowel werknemers als voor werkgevers.

En dan hebben we het hier alleen nog maar over het geconstateerde verzuim. Want hoeveel minder productiviteit is er wel niet in bijvoorbeeld de periode voor de echte uitval?

In het geval van psychisch verzuim kan de inzet van een diagnostisch onderzoek uitkomst bieden. Vroegtijdige diagnostiek zorgt niet alleen voor een sneller herstel maar is ook preventief van grote waarde. Hoe eerder signalen worden opgemerkt, hoe groter de kans dat een interventie succesvol is.

onderzoek psychisch verzuim

Ziekteverzuim: Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen

Het aloude adagium gaat ook hier op. Want wanneer iemand al is uitgevallen, dan is het veel lastiger om hem of haar weer aan het werk te krijgen. De klachten zijn immers al in een vergevorderd stadium. Laat ingrijpen betekent daarom dus vaak ook een langere herstelperiode.

Hier tegenover staat dat wanneer er in een vroeg stadium wordt ingegrepen, er vaak relatief weinig inspanning nodig is omdat de schade op dat moment nog minder groot is.

Om tijdig in te grijpen, is het natuurlijk wel heel belangrijk om het op handen zijnde psychisch verzuim in een vroeg stadium te herkennen. Juist dit vroegtijdig signaleren en het vroegtijdig ingrijpen zijn de expertises van Ascender.

“Vroegtijdige diagnostiek zorgt niet alleen voor een sneller herstel maar is ook preventief van grote waarde.”

Psychische klachten en duurzame inzetbaarheid

Het is namelijk niet zo dat psychische klachten (en dus psychisch verzuim) altijd een bepaald type mens overkomt. Vanzelfsprekend zijn er factoren die iemand meer of minder kwetsbaar maken, maar dergelijke risicofactoren geven absoluut geen compleet beeld.

Want de echte reden van uitval door psychische klachten, is meestal een mismatch tussen de belasting die een werknemer aankan en hetgeen zijn werk van hem vraagt. Dit gaat niet alleen over capaciteiten maar ook over de wensen van een werknemer.

Het beleid dat zich richt op het samenspel tussen het vermogen en de wensen van werknemers, in combinatie met de gevraagde werkzaamheden, wordt duurzame inzetbaarheid genoemd.

Een belangrijk onderdeel van deze duurzame inzetbaarheid is psychische diagnostiek, want door tijdig een diagnose te stellen kan er worden ingegrepen. Dit onderzoek kan op momenten dat het werken stroef verloopt, zaken aan het licht brengen die mogelijke veroorzakers zijn. Op dezelfde manier kan het onderzoek ook van tijd tot tijd preventief worden ingezet, om zo juist mismatch (en dus uitval) te voorkomen.

Onze expertise in het voorkomen van psychisch verzuim

Een van de modellen die wij toepassen in ons onderzoek, is het “Werk als Waarde” model. Dit model heeft het werk van Nobelprijswinnaar Amary Sen als basis. Kenmerkend voor dit model is het gedachtegoed dat werk niet alleen productiviteit voor het bedrijf moet zijn, maar net zo goed ook waarde moet toevoegen voor de werknemer.

Heel concreet kunt u hierbij denken aan welke mogelijkheden heeft een werknemer om in de context van zijn werk, waardevol te kunnen zijn voor zichzelf en voor het bedrijf.

Juist wanneer iemand op het snijvlak zijn werk uitvoert, dan is een werknemer productief en voelt deze zichzelf hier ook goed bij.

Wij hebben meerdere op dit model gestoelde methodieken die ons in staat stellen om vast te stellen of er bij uw medewerkers sprake is van een discrepantie tussen wat zij aankunnen (in de meest brede zin van het woord) en wat er van hen wordt gevraagd.

Hierdoor zijn wij in staat om zowel dreigend verzuim te voorkomen, als het herstel bevorderen wanneer er al sprake is van ziekteverzuim door psychische klachten.

Hulp bij het voorkomen van uitval door psychische klachten

Onze experts helpen u graag bij het in kaart brengen van de situatie. Door een analyse met heldere conclusies en praktische adviezen, heeft u na onze inschatting direct alle inzicht die u nodig heeft.

Dit kunnen wij voor u doen in het kader van preventie maar ook wanneer er reeds sprake is van uitval. Want in beide gevallen is een goed beeld van de situatie essentieel en het uitgangspunt voor verdere stappen.

Wij komen graag vrijblijvend met u in contact om te onderzoeken hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van psychisch verzuim.

psychisch verzuim voorkomen